Museernes Samvirke i Vestjylland
Struer
Volstrup


I det frugtbare Limfjordsland syd og øst for Struer er bevaret et klassisk herregårdslandskab med smukke hovedgårde, store avlsbygninger, voldgrave og damme, parkanlæg og skove, klynger af små landarbejderboliger, udstrakte marklandskaber og herskabskirker.

Et landskab med mange kulturhistoriske lag, men især præget af de seneste tre hundrede års udvikling inden for det store landbrug.
I bunden af Venø Bugt ligger herregården Volstrup og skuer ud over vandet. Kun jernbanen og Struer-Vinderup vejen skiller gården fra Limfjorden. Den markante hoved- bygning er opført 1875; vestfløjen er dog fra 1805. Selve det fredede voldsted kendes helt tilbage fra 1313, men er sandsynligvis endnu ældre. I senmiddelalderen hørte gården under Ribe Bispestol, som år 1500 lod den bestyre af rigsråden Mogens Munk, der 22 år senere var en af anførerne i opstanden mod Christian 11. I 1683 kom Volstrup i den store, vestjyske godssamler Christen Lindes besiddelse, Gården er ikke åben for offentligheden.


Hent rutevejledning

Fra:


Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Struer Museum