Museernes Samvirke i Vestjylland
Struer
Sarpsborgspigen af Kåre Orud

»Sarpsborgpigen« er en takkegave fra Struers norske venskabsby Sarpsborg.
Værket er opstillet i 1948.Efter befrielsen (2. Verdenskrig) sendte borgere fra Struer, Vinderup, Lemvig og Holstebro gaver til Sarpsborg, der efter krigen havde utilstrækkeligt med mad.

Skibet »Margina« var fyldt med pakker med diverse forsyninger. På pakkerne sad små beskeder til nordmændene. En af sedlerne blev læst op ved »Sarpborgspigens« indvielse:

”Over Fjeldet i Øst smiler Guds Sol til et nyfødt Land. Norge frit!
Men Naar Solen synker bag Havet i Vest, har den set Norges Ofre og Smerte. Ja, Strid og Lidelse gjorde dig til Nordens fattigste Land, men i Aand og Sandhed blev de den ypperste. Af dine Ofre skabes din Fremtid.”

Skulpturen er placeret på netop den mole, hvorfra skibet »Margina« sejlede. På indvielsesdagen den 26. september 1948 var 3-4000 mennesker mødt op, og heriblandt var 50 gæster fra Norge. Hele Danmark kunne følge med, da Statsradiofonien transmitterede en reportage fra dagen.

»Sarpsborgpigen« kigger ud over Limfjorden med blikket rettet mod Norges kyster over Skagerrak – det vand der for en stund ikke adskilte Danmark og Norge, men i stedet bandt dem sammen.

Hun rækker armene over hovedet som en hilsen, og en måge flyver over hænderne. Denne danner sammen med kvindens hænder symbolet for evighed – cirklen. Det er som om »Sarpborgspigen« atter sender et fartøj af sted mod Norges kyster.

Teksten på soklen bærer budskabet om gaver og eviggyldigt kammeratskab.


Hent rutevejledning

Fra:


Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Struer Museum