Museernes Samvirke i Vestjylland
Struer
Hjerm Vestre Kirke


Lidt syd for Hjerm stationsby ligger sognets gamle kirke, som i kraft af sin størrelse og udsmykning er egnens mest markante eksempel på en herskabskirke.


GPS data:
Lat: N 56º 25.910’
Long: E 008º 38.190’

Den romanske kirke har i middelalderen fået tilføjet kors- fløj, korbue og et tårn, der i 1791 blev forsynet med sit karakteristiske løgformede spir. Kirkens indre er stærkt præget af vekslende herremandsslægters gavmilde udsmykning og fornemme gravmæler. Navnlig Volstrup og Ausumgård har bidraget til kirkens pragt, som adskillige steder er garneret med våben fra slægterne Munk, Juul, Linde, Obelitz og Klingenberg. Volstrups åbne herskabsstol er bevaret og står i søndre korsarm med Linde- og Obelitzslægternes våben. Altertavle og prædikestol er fra 1600-årene med senere tilføjelser. Værd at fremhæve er i øvrigt det ved korets nordmur placerede sandstens- og marmorepitafium fra 1678 over AxelJnul og hans hustru Elisabeth Friis med portrætmalerier og 64 anevåben, samt de to store ligsten over rigsråd Mogens Munk, død 1558, og hans søn Oluf Munk og dennes hustru Drude Rantzau.


Hent rutevejledning

Fra:


Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Struer Museum