Museernes Samvirke i Vestjylland
Struer Kirke
På toppen af byen ligger Struer Kirke, en af Vestjyllands mange nye kirker fra den store vækstperiode omkring 1900. www.struer-kirke.dk  Læs mere...

Hjerm Vestre Kirke
Lidt syd for Hjerm stationsby ligger sognets gamle kirke, som i kraft af sin størrelse og udsmykning er egnens mest markante eksempel på en herskabskirke.  Læs mere...

Vejrum Kirke
Vest for hovedvejen mellem Struer og Holstebro ligger Vejrum Kirke. I sin kerne en romansk kirke med senere tilføjelse af våben- hus og tårn.  Læs mere...

Venø Kirke
Venø Kirke er landets mindste og antagelig opført midt i 1500-årene. Siden 1750 har øen haft egen præst, som også skulle passe embedet som skolelærer. Om præsternes embedsførelse og eventuelle udskejelser kan man læse på kirkens oplysende præstetavle.  Læs mere...

Hedensk høj med kristne begravelser ved Humlum Kirke
Den højt beliggende Humlum Kirke har en stemning af oldtid over sig. Den er bygget mellem to oldtidshøje, hvoraf den østligste ligger på selve kirkegården.  Læs mere...

Hvidbjerg Kirke
Den markante kirke i stationsbyens nordlige udkant er i sin kerne en romansk granitkvaderbygning; i senmiddelalderen er tilføjet tårn og kapeller på nord- og sydsiden.  Læs mere...

Hjerm Østre Kirke
Hjerm Østre Kirke er bygget i 1904 i røde mursten med korte korsarme og tårn i vest med højt pyramidespir  Læs mere...

Sognekirken
Kirken er bygget i 1907, tegnet af arkitekt V. Ahlmann. Tidligere lå der på samme sted en sengotisk kirke, som blev nedrevet i 1906.  Læs mere...

Valgmenighedskirken
Valgmeninghedskirken er det eneste levn fra bondeoprøret, som er synligt i bybilledet i dag.  Læs mere...

Borbjerg Kirke
Kirken er bygget i romansk stil. Den er især kendt for sin alterbordsforside, fra slutningen af 1200-tallet. Tavlen er udskåret i eg, og forgyldt.  Læs mere...

Ejsing Kirke
Kirken er kendt for at være rig på inventar, modsat mange andre vestjyske kirker. Dette skyldes især en tæt tilknytning til den nu forsvundne herregård, Landting.  Læs mere...

Sahl Kirke
Den romanske kirkes fornemste inventar er det gyldne alter fra 1200-tallet.  Læs mere...

Staby Kirke
Kirken er kendt for sin apsis med de syv søjler, der regnes for et lille hovedværk indenfor den romanske kirkearkitektur i Danmark.  Læs mere...

Thorsminde Kirke
Kirken er en af landets mere usædvanlige kirkebygninger, idet den er indrettet i det gamle redningshus.  Læs mere...

Slyk Bro og Gørding
De færreste turister finder på at dreje mod vest i Vemb ud til det flade landskab i Gørding. Men for broentusiaster er der herude en specialitet.  Læs mere...

Bur Kirke
En stemning fra urgamle tider møder en, når man besøger Bur Kirke.  Læs mere...

Gudum Kirke, Kloster og Ting
Gudum – et middelalderligt centrum  Læs mere...

Møborg Kirke
En kirke med spændende gravsten  Læs mere...

Mindelund for tyske flygtninge og soldater
Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det, men på en plæne nordøst for Struer Kirke findes et tankevækkende mindesmærke over krigens lidelser.  Læs mere...

Gimsing kirke
Gimsing Kirke er en kullet middelalderkirke opført af granitkvadersten og forsynet med blytag.  Læs mere...

Asp kirke
Kvaderstenskirke fra ca. 1200. Tårn fra 1919. Restaureret 1974/75.  Læs mere...

Fousing kirke
Lille smuk kvaderstenskirke fra ca, 1200 nær Klosterheden. Tårn fra 1783.  Læs mere...

Resen kirke
Resen Kirke ligger ved den gamle landevej mellem Holstebro og Oddesund færgested.  Læs mere...

Voldhøj kirke
Voldhøj Kirke, Parkallé Struer, er en trækirke bygget af Kirkefondet, Arkitekt Palle Rydahl Drost.  Læs mere...Søg igen