Museernes Samvirke i Vestjylland
Struer, fra vadested til knudepunkt
I middelalderen var "Struer" eller "indsnævringen ved den grusede strandbred" blot et vadested på vejen mod Oddesund. Siden udviklede Struer sig imidlertid til en vigtig havneby, og med jernbanens anlæggelse i 1865 blev byen et trafikalt knudepunkt for he  Læs mere...

Struer Museum
Struer Museum belyser væsentlige træk ved den kulturhistoriske udvikling i Struer Kommune.  Læs mere...

Oddesund - Flaskehals og livsnerve
Oddesund har været hovedfærdselsåre for den syd-gående studedrift i 1800-tallet. Oprindeligt blev stude og heste fragtet over med en ro-færge. Den blev i 1883 udskiftet med et dampskib. I 1938 blev Oddesundbroen indviet.  Læs mere...

Stormflodshuset
Skråt over for museet ligger Skipper Stougaards Hus, Søndergade 22, som er Struers ældste bygning.  Læs mere...

Banegården
Struer Banegård stammer helt tilbage fra åbningen af jyllands første jernbane i 1865 fra Århus/Randers over Viborg-Skive til Struer.  Læs mere...

fra 3. distrikt til statsgymnasium
I 1916 valgte DSB Struer som administrativt centrum for hen ved to tredjedele af de jyske jernbaner. Ved den lejlighed lod kommunen opføre en imponerende bygning til at huse de mange chefer, inspektører, ingeniører og kontorfolk, der nu flyttede til byen.  Læs mere...

Forfatteren Johannes Buchholtz’ Hus
I 1912 opførte Johannes Buchholtz (1882-1940) sin smukke og særprægede villa, der i dag er bevaret som en del af Struer Museum.  Læs mere...

Bang & Olufsen
Struers klareste profil er Bang & Olufsen. I 1925 startede produktionen i det små på Svend Olufsens fædrene gård »Quistrup», lidt syd for byen.  Læs mere...

Gimsinghoved
I Struers vestlige udkant ligger proprietær- gården Gimsinghoved, der igennem fem årtier var hovedsæde for kreatureksportør Ivar Lundgaard, også kaldet »dansk kreaturhandels ukronede konge».  Læs mere...

Volstrup
I det frugtbare Limfjordsland syd og øst for Struer er bevaret et klassisk herregårdslandskab med smukke hovedgårde, store avlsbygninger...  Læs mere...

Quistrup
I en dalsænkning syd for Gimsing Kirke ligger Quistrup. Et storslået herregårdsanlæg med en hovedbygning, der i sin kerne rummer Axel Juuls statelige to-etages hus med tårn og spir fra 1637, men som har fået sit nuværende klassicistiske udseende efter en  Læs mere...

Ausumgård
Lige øst for hovedvejen mellem Struer og Holstebro ligger Ausumgård. Den trefløjede hovedbygning er fra o.1750.  Læs mere...

Kjærgårds Mølle
Kjærgårds Mølle, der ligger naturskønt ved bunden af Kilen, er i dag naturskole, stiftet i 1977 af Struer, Lemvig...  Læs mere...

Overfartsstedet ved Oddesund
Fra gammel tid har et sagnomspundet færgested ved Oddesund forbundet Thy med landet syd for fjorden, det såkaldte Hardsyssel.  Læs mere...

Lyngs Mølle
I centrum af den lille stationsby Lyngs knejser byens mølle, der har stået på dette sted siden den blev flyttet hertil i 1866.  Læs mere...

Apotekergården i Søndbjerg
Midt i den velbevarede landsby Søndbjerg ligger den såkaldte Apotekergård, der i dag er indrettet som Thyholm Egnsmuseum.  Læs mere...

Den gamle handelsplads ved Tambosund
Kommer man via Hellerød til Tambohuse har man for sig en betagende udsigt over Tambosund og Jegindø mod Kåshoved i Salling.  Læs mere...

Hindsels
Herregården Hindsels ligger smukt placeret på Thyholms nordøstlige hjørne umiddelbart ud til Limfjorden.  Læs mere...

Folkets Hus
Folkets Hus på Tegltorvet midt i byen er Struers kulturhus for koncerter, arrangementer og foreningsliv.  Læs mere...

Kunstmuseet
Holstebro Kunstmuseum har verdenskunst og kunst fra hele verden. Sådan har det været siden museet åbnede for publikum i 1967.  Læs mere...

Bomhuset ved Sønderport
Her betaltes told af varer, som blev indført til købstadens markeder.  Læs mere...

Færchs villa
Færchs villa er bygget i 1906, efter tegninger af Andreas Clemmensen.  Læs mere...

Holstebro Museum
Med udgangspunkt i Færchs villa, tegnede arkitekt og professor Hanne Kjærholm museumskomplekset.  Læs mere...

Holstebro Jernstøberi
Holstebro Jernstøberi startede i 1862, og var byens første industrivirksomhed.  Læs mere...

Det gamle rådhus
Det gamle rådhus i Nørregade er bygget i 1845, og tegnet af arkitekt Nebelong.  Læs mere...

Holstebro Bibliotek og Rådhus
Holstebro Bibliotek og Rådhus bygget i 80érne, og stod færdige i henholdsvis 1981 og 1986.  Læs mere...

Stationsbygningen
Holstebro Station er bygget i 1905, og er siden blevet anerkendt som en arkitektonisk perle.  Læs mere...

Tinghuset på Skivevej
Bygningen består af fem adskilte og varierede bygnings- kroppe i beton under det store tag, der i form af en vinge holder sammen på komplekset.  Læs mere...

Poul Andersens Vej
Holstebro har meget få helstøbte miljøer, men Poul Andersens Vej mellem Skivevej og Lægårdvej bør fremhæves for den kvalitet, der præger vejens villaer.  Læs mere...

Nyboes gård
Hovedparten af forhuset eksisterer stadig og rummer »Det gamle Postkontor«, der er åbent for publikum.  Læs mere...

Rydhave Slot og Skov
Med sine fire hvide fløje, kamtakkede gavle, og det fem etager høje tårn, kaldes Rydhave med rette et slot.  Læs mere...

Handbjerg Hovgård
Et typisk vestjysk trefløjet godsanlæg i en etage. Bygningen er opført i 1775 af Jens de Linde, hvis slægt ejede gården fra 1682 til 1843.  Læs mere...

Skærumbro og Skærum Mølle
Her løber Storåen og Lilleåen sammen, og siden middelalderen har Skærumbro været et vigtigt overgangssted, hvor der blev betalt brotold  Læs mere...

Åmølle
Smukt beliggende fredet vandmølle, som blev drevet af vand fra Klostermølleå.  Læs mere...

Nørre Vosborg
Nr. Vosborg blev anlagt på sin nuværende plads i midten af 1500 tallet efter at en stormflod havde ødelagt den oprindelige borg.  Læs mere...

Struer Rådhus
Struer Rådhus  Læs mere...Søg igen