Museernes Samvirke i Vestjylland
Gimsing Høje
I byens sydlige udkant ligger en seværdig højgruppe fra oldtiden, de såkaldte Gimsinghøje. Fra dette historiske udkigspunkt er der en fornem udsigt over fjorden, byen og landskabet.  Læs mere...

Hovedveje og hulveje ved Kilens bund
På plateauet vest for Kilen findes et stort antal oldtidshøje. Højene indgår i én lang række...  Læs mere...

Hedensk høj med kristne begravelser ved Humlum Kirke
Den højt beliggende Humlum Kirke har en stemning af oldtid over sig. Den er bygget mellem to oldtidshøje, hvoraf den østligste ligger på selve kirkegården.  Læs mere...

Den hellige kilde
Hvor jernbanen krydser Meldgårdsvej sydøst for Hvidbjerg ligger den betagende helligkilde  Læs mere...

Drivvejen
Fra en begyndelse, der fortoner sig engang i 1500-tallet  Læs mere...

Helligkilden ved Serup Strand
Hvis man følger Thyholms østkyst fra Oddesund og går hele bugten rundt til den sydvendte strand  Læs mere...

Mangehøje - Oldtidsvejen
I heden ved Mangehøje Plantage ligger 13 fredede gravhøje. Ni af højene blev fredet i 1915.  Læs mere...

Døeshøjene - Oldtidsvejen
Højgruppen nordvest for Holstebro består af 25 fredede og 10 overpløjede gravhøje fra sten- og bronzealder.  Læs mere...

Idom Hede
På heden kan man se en række kulturhistoriske spor, der tidsmæssigt spænder fra stenalder til 2. Verdenskrig.  Læs mere...

Stenvad
På dette sted har fra gammel tid været et vadested over Grydeå.  Læs mere...

Tvis Kloster
Tvis Kloster blev grundlagt i 1163, da Prins Buris overdrog store jordarealer omkring Holstebro til Herridsvad Kloster i Skåne. Der er ikke mange synlige spor af klosteret tilbage, så oplysningerne må hentes i arkæologien, og i gamle dokumenter.  Læs mere...

Gravhøjene ved Hornshøj - Oldtidsvejen
Højgruppen ved Homshøj består af 15 fredede gravhøje og 26 overpløjede høje.  Læs mere...

Borbjerg Holmgård og Borbjerg Møllesø
Ved østbredden af Holmgård Sø i Borbjerg sogn ligger den fredede og smukt restaurerede Borbjerg Holmgård.  Læs mere...

Landting og Vinderup voldsteder
Nordligst i Ejsing sogn ligger Landting voldsted, ca. 300 meter sydøst for den nuværende gård. Her lå indtil 1855 Rosenkrantzernes firefløjede anlæg i to etager med porttårn.  Læs mere...

Gravhøje syd for Sevel - Oldtidsvejen
Umiddelbart syd for Sevel ligger på et højdedrag 9 fredede og 17 overpløjede gravhøje. Højene kaldes i folkemunde Sevel Bavnehøje.  Læs mere...

Tinghøje på Stendis Hede - Oldtidsvejen
I et lille hedestykke ligger fem gravhøje på stribe. En fredet høj ligger umiddelbart syd for. Gravhøjene og heden er meget velholdte.  Læs mere...

Bronzealderhøje på Engbjerg og Hygum Bakker
Sognenavnet Hygum betyder faktisk ”Bebyggelsen ved højene”  Læs mere...Søg igen