Museernes Samvirke i Vestjylland
Ikast - Brande
Remisen i Brande
RemisenBrande er et kulturelt kraftcenter med spændende og stemningsfulde lokaler, der skaber optimale rammer for professionelle arrangementer.  Læs mere...

Brande by
Brande voksede op i slutningen af 1800-årene som handelsby for den hastigt voksende landbefolkning.  Læs mere...

Brandlund Mose
Umiddelbart vest for Brande ligger det fredede område Brandlund Mose. Arealet er 43 ha stort, og der er fine anlagte stier i det smukke naturområde.  Læs mere...

Skålsten på Assing Kirkegård
I det nordlige kampestensdige ved kirkegården i Assing sidder en skålsten i digets inderside  Læs mere...

Tjæreovnene ved Hesselvig Plantage
I år 1900 begyndte Hedeselskabet at bygge små tjæreovne flere steder i Birkebæk Skovdistrikt.  Læs mere...

Clasonsborg - Skarrildhus
Det første uldspinderi i Hammerum Herred blev opført i 1840 af holsteneren Nis Glason. Clasonsborg, der også havde farveri og valkeri blev drevet ved vandkraft fra Karstoft Å.  Læs mere...

Engvandingsanlæg ved Tarp
Den lette adgang til vand hele sommeren igennem har her givet mulighed for en frodig plantevækst.  Læs mere...

Engvandingsanlæg ved Drongstrupgård
Anlægget er ikke i brug, men det fine system af render er bevaret.  Læs mere...

Gavlmalerier
Gavlmalerierne i Brande blev påbegyndt i 1968 på initiativ af Midtjysk Kunstforening.  Læs mere...

Brande Elværk og Elværk Sø
Brande Elværk blev anlagt i 1910, som et af de første vekselstrømsværker i Midtjylland. Med dæmningen over Skjern Ådal hævede man vandstanden 4,2 meter.  Læs mere...

M.E.S. Elværk og MES Sø
Anlægget er fortsat i drift, og den 5,6 meter høje dæmning er et besøg værd.  Læs mere...

Brandlund Mose
Arealet er 43 ha stort, og der er fine anlagte stier i det smukke naturområde.  Læs mere...

Bakkedraget Store Langkær
Store Langkær er et langstrakt og meget markant bakkedrag dannet under forrige istid.  Læs mere...

Uhre Mølle
Den fredede Uhre Mølle er opført engang i l843-44. Møllen er en af de meget få vindmøller, som både har stråtækte sider og møllehat.  Læs mere...Søg igen