Museernes Samvirke i Vestjylland
Holstebro
Kunstmuseet
Holstebro Kunstmuseum har verdenskunst og kunst fra hele verden. Sådan har det været siden museet åbnede for publikum i 1967.  Læs mere...

Bomhuset ved Sønderport
Her betaltes told af varer, som blev indført til købstadens markeder.  Læs mere...

Færchs villa
Færchs villa er bygget i 1906, efter tegninger af Andreas Clemmensen.  Læs mere...

Holstebro Museum
Med udgangspunkt i Færchs villa, tegnede arkitekt og professor Hanne Kjærholm museumskomplekset.  Læs mere...

Holstebro Jernstøberi
Holstebro Jernstøberi startede i 1862, og var byens første industrivirksomhed.  Læs mere...

Det gamle rådhus
Det gamle rådhus i Nørregade er bygget i 1845, og tegnet af arkitekt Nebelong.  Læs mere...

Holstebro Bibliotek og Rådhus
Holstebro Bibliotek og Rådhus bygget i 80érne, og stod færdige i henholdsvis 1981 og 1986.  Læs mere...

Stationsbygningen
Holstebro Station er bygget i 1905, og er siden blevet anerkendt som en arkitektonisk perle.  Læs mere...

Tinghuset på Skivevej
Bygningen består af fem adskilte og varierede bygnings- kroppe i beton under det store tag, der i form af en vinge holder sammen på komplekset.  Læs mere...

Poul Andersens Vej
Holstebro har meget få helstøbte miljøer, men Poul Andersens Vej mellem Skivevej og Lægårdvej bør fremhæves for den kvalitet, der præger vejens villaer.  Læs mere...

Nyboes gård
Hovedparten af forhuset eksisterer stadig og rummer »Det gamle Postkontor«, der er åbent for publikum.  Læs mere...

Rydhave Slot og Skov
Med sine fire hvide fløje, kamtakkede gavle, og det fem etager høje tårn, kaldes Rydhave med rette et slot.  Læs mere...

Handbjerg Hovgård
Et typisk vestjysk trefløjet godsanlæg i en etage. Bygningen er opført i 1775 af Jens de Linde, hvis slægt ejede gården fra 1682 til 1843.  Læs mere...

Skærumbro og Skærum Mølle
Her løber Storåen og Lilleåen sammen, og siden middelalderen har Skærumbro været et vigtigt overgangssted, hvor der blev betalt brotold  Læs mere...

Nørre Vosborg
Nr. Vosborg blev anlagt på sin nuværende plads i midten af 1500 tallet efter at en stormflod havde ødelagt den oprindelige borg.  Læs mere...Søg igen