Museernes Samvirke i Vestjylland
Struer, fra vadested til knudepunkt
I middelalderen var "Struer" eller "indsnævringen ved den grusede strandbred" blot et vadested på vejen mod Oddesund. Siden udviklede Struer sig imidlertid til en vigtig havneby, og med jernbanens anlæggelse i 1865 blev byen et trafikalt knudepunkt for he  Læs mere...

Kilhavnen
Hengemt i den såkaldte Kilhavn ved kanalen på sydsiden af dæmningen over Kilen har en del lystfiskere deres både og redskabsskure.  Læs mere...

Kilen
Fjordarmen Kilen, der skærer sig dybt ind i landskabet vest for Struer, blev dannet som tunneldal af den sidste istids kraftige strømme af smeltevand under isen.  Læs mere...

Fuglereservatet
For at beskytte det meget rige fugleliv omkring Kilen blev det i 1952 forbudt at jage og at indsamle æg i området.  Læs mere...

Ved Isranden
I bunden af Kilen lå under den sidste istid den såkaldte hovedopholdslinie, der strækker sig fra Bovbjerg i vest ned over Kilens bund...  Læs mere...

Hovedveje og hulveje ved Kilens bund
På plateauet vest for Kilen findes et stort antal oldtidshøje. Højene indgår i én lang række...  Læs mere...

Kjærgårds Mølle
Kjærgårds Mølle, der ligger naturskønt ved bunden af Kilen, er i dag naturskole, stiftet i 1977 af Struer, Lemvig...  Læs mere...

Udflugtsstedet i Resenborg Skov
I skoven ved Resenborg på nordsiden af Kilen er der to afmærkede P-pladser, hvorfra der er adgang til det naturskønne område.  Læs mere...

Nørskov Vig
Nørskov Vig på nordsiden af Venø huser øens største bestand af ynglefugle, hvorfor der er adgangsforbud fra 1. april til l 5. juli.  Læs mere...

Den gamle hovedvej
Agter man sig fra Struer mod nord, kan det anbefales at køre under brobuen mod havnen og følge Fjordvejen over dæmningen fra 1856.  Læs mere...

Toftum Bjerge
Toftum Bjerge er en markant kystklint umiddelbart vest for Oddesund. En såkaldt oppresset randmoræne, hvor bakkerne er presset op af en gletchertunge, der under istiden er skudt frem fra nordøst.  Læs mere...

Overfartsstedet ved Oddesund
Fra gammel tid har et sagnomspundet færgested ved Oddesund forbundet Thy med landet syd for fjorden, det såkaldte Hardsyssel.  Læs mere...

Draget ved Lyngs
Draget, der forbinder Thy og Thyholm, er opstået efter istiden ved en kombination af landhævning og opskylning af grus fra Nissum Bredning.  Læs mere...

Oddesund - overfartssted og fæstning
Efter gennembruddet af Aggertangen 1825 blev Oddesund den trafikale navlestreng, der forbandt Thyland med Hardsyssel...  Læs mere...

Klinten vest for Odby
Går man langs stranden fra Oddesund mod nordvest langs den tørlagte Odby Sø kommer man til en markant kystklint, som herfra strækker sig mod nord.  Læs mere...

Søndbjerg Strand
Det fredede areal ved Søndbjerg Strand er et naturskønt område med østvendt strand, store skrænter med dejlig udsigt, dybe slugter og våde engdrag.  Læs mere...

Jegindø
Før dæmningen blev anlagt i 1916 var Jegindø en rigtig ø, hvis forbindelse med fastlandet sikredes ved færgen over Tambosund til Tambohuse Kro.  Læs mere...

Jegind Tap
Jegind Tap er en lang, smal odde på sydspidsen af Jegindø. Der fører offentlig vej frem til odden...  Læs mere...

Bundgarnsfiskeriet og Æ Fywerhus
Indvandringen af de erfarne fiskere fra Harboøre satte skub i fiskeriet fra Jegindø. Især bundgarnsfiskerne satte deres præg på øen, som stadig rundt langs kysten kan fremvise en del af fiskernes redskabs- og bødehuse fra 1910'erne og 20'erne.  Læs mere...

Katholm og Munkholm odder
På nordsiden af Thyholm findes der et mægtigt, fredet areal med strandeng. Af hensyn til de mange ynglefugle er der adgangsforbud i tidsrummet 1. april til 1. juli.  Læs mere...

Fra Oddesund til Odby
En tur på cykel eller til fods fra Oddesund mod nord er rig på oplevelser.  Læs mere...

Helligkilden ved Serup Strand
Hvis man følger Thyholms østkyst fra Oddesund og går hele bugten rundt til den sydvendte strand  Læs mere...

Vandkraftsøen
Ved Ringvejen øst for Holstebro ligger Vandkraftsøen, en opstemning af Storåen.  Læs mere...

Stenvad
På dette sted har fra gammel tid været et vadested over Grydeå.  Læs mere...

Tvis Kloster
Tvis Kloster blev grundlagt i 1163, da Prins Buris overdrog store jordarealer omkring Holstebro til Herridsvad Kloster i Skåne. Der er ikke mange synlige spor af klosteret tilbage, så oplysningerne må hentes i arkæologien, og i gamle dokumenter.  Læs mere...

Borbjerg Holmgård og Borbjerg Møllesø
Ved østbredden af Holmgård Sø i Borbjerg sogn ligger den fredede og smukt restaurerede Borbjerg Holmgård.  Læs mere...

Sønder Lem vig
Stedet byder på gode muligheder for at studere det lokale fugleliv.  Læs mere...

Geddal
I l880’erne blev der lavet et sommerdige ud mod kysten ved Geddal.  Læs mere...

Skånsø
Stedet bliver brugt til put and take fiskeri.  Læs mere...

Flynder Sø og Stubbergård Sø
Begge søerne ligger i en tunneldal nær isens øst-vestgående hovedstilstandslinie. Tunnel- dalen havde sin gletscherport på Sønderhede få kilometer nordøst for Herrup by.  Læs mere...

Rydhave Slot og Skov
Med sine fire hvide fløje, kamtakkede gavle, og det fem etager høje tårn, kaldes Rydhave med rette et slot.  Læs mere...

Tindskov Bakke
Dannet under sidste istid som en del af dalskrænterne i en tunneldal. Gennem denne løb smeltevandet sydpå, fra Limfjorden til gletcherporten syd for Borbjerg.  Læs mere...

Husby Klitplantage
Anlægget af skoven blev påbegyndt af staten i 1859 som led i en varig dæmpning af sandflugten, der havde hærget egnen siden 1500- tallet.  Læs mere...

Nr. Fjand og Fjandø
Et af de dejligste steder ved Nissum Fjord er det lille fiskerleje ved nordspidsen af Nr. Fjand halvøen. Her er der en fin udsigt over hele Fjorden.  Læs mere...

Thorsmindeslusen og Nissum Fjord
Det eneste udløb fra den 70 km2 store, lavvandede Nissum Fjord er Thorsminde, der oprindeligt hed Torskminde (minde = udløb).  Læs mere...

Gjellerodde
Under den høje himmel mellem Nissum Bredning og Lem Vig ligger Gjellerodde.  Læs mere...

Råbjerghøje i Gudum
Råbjerghøje er naturlige morænebakker, som er op til 68 meter høje.  Læs mere...

Klosterheden Plantage
Kronvildt, bævere og fugleliv i en af Danmarks største plantager.  Læs mere...Søg igen