Museernes Samvirke i Vestjylland
Herning
Aulum By og Mølle
Aulum by er en mindre handelsby, som voksede op omkring kirken, stationen og møllen i årene efter 1900.  Læs mere...

Hagebrogård-jættestuen
Denne jættestue er den eneste bevarede i den nordlige del af det gamle Ringkøbing Amt.  Læs mere...

Karup å
Ved Hagebro løber Karup Å i en bred smeltevandsdal i store naturlige slyng.  Læs mere...

Jens Jensens Anlæg og Haderup Museum
Haderup Museum og Anlægget etableredes af den foretagsomme købmand, manufakturhandler og gårdejer Jens Jensen i 1924-25.  Læs mere...

Haderup å
Syd for Haderup er en ca. 2,5 km lang strækning af ådalen fredet.  Læs mere...

Flygtningekirkegården i Grove
Gravstederne var oprindelig stemningsfuldt beplantet med lyng fra Lüneburger Heide, (i dag med lave buske) og af inskriptionerne ses det, at mange af de gravsatte er gamle mennesker og helt små børn, som ikke har kunnet klare flugten eller livet i den tæt  Læs mere...

Gindeskov Krat
Ved Gindeskov Krat er fredet et område på ca. 150 ha. Egekrattene betegnes ofte som en rest af den oprindelige urskov, som dækkede store dele af landet i stenalderen.  Læs mere...

Studefolde i Feldborg Plantage
Feldborg Statsskovdistrikt er et af Danmarks ældste. 1 1827 overtog staten syv gårde i Haderup sogn, og året efter påbegyndtes tilplantningen. I Feldborg Sdr. Plantage findes to cirkelrunde studefolde.  Læs mere...

Yllebjerg Bakkesø
Stammer som de andre bakkeøer fra næstsidste istid og er mellem 180.000 og 95.000 år gammel.  Læs mere...

Vildbjerg By
Vildbjergs udvikling til by begyndte i 1863. Længe havde middelalderkirken, skolen og fattighuset ligget på højdedraget, men i dette år byggede degnen en vindmølle i Vildbjerg.  Læs mere...

Heder ved Stråsø
To afmærkede vandreture. Den vestlige tur går igennem Stråsø Plantage med højdepunktet Store Stålbjerg, den østlige går gennem Troldtoft Egekrat.  Læs mere...

Gosmer Bro
Undervejs på en afmærket vandretur passeres en gammel ringformet vold, oprindelig en studefold.  Læs mere...

Resdal Bavne i Vinding
Resdal Bavnehøj eller Bavnbjerg, som det højeste punkt på lokaliteten med sine 84 m kaldes, har fungeret som en del af områdets varslingssystem i krigstider.  Læs mere...

Tihøje
Som navnet siger ligger her ti fredede gravhøje. De tre ligger ude i den smukke hede, mens resten ligger i Røddinglund Plantage.  Læs mere...

Trehøje
Fra toppen af Trehøje er der en storslået udsigt over Skovbjerg Bakkeø og et vidtstrakt vestjysk landskab.  Læs mere...

Møltrup
Møltrups trefløjede hovedbygning er opført i 1777 af Christen de Linde, hvis våben sammen med hustruens pynter murværket over hovedindgangen.  Læs mere...

Videbæk By
Videbæk By opstod efter at Ringkøbing-Århus hovedvejen blev ført gennem Videbæk i 1856.  Læs mere...

Brejning Krat
Det 45 ha store Brejning Egekrat blev fredet i 1919 som en af landets første fredninger.  Læs mere...

Brejninggård - Jættestuen
På marken ved ejendommen Brejninggårdvej 17 ligger en jættestue. Der er adgang til anlægget efter henvendelse til ejeren.  Læs mere...

Brejninggård
Herregården Brejninggårds frodige omgivelser skyldes kildevæld, som i 1500-tallet blev opstemmet og ført i kanaler  Læs mere...

Omme Bakker
Omme Bakker er et hedeklædt højdedrag og plantageområde med en flot højgruppe, Ravnsbjerg Høje.  Læs mere...

Barde Storhøj og Bardedige
Storhøj ligger på Ottinggårds mark, og lidt østligere findes Bardedige i skellet mellem Ottinggård og Skovgård.  Læs mere...

Momhøj Plantage
Momhøj Plantage ligger i bakkeområdet Mombjerge og er på ca. 80 ha.  Læs mere...

Vorgod Å, Nr.Vium Kirke og Vium Kanal
Det er en ægte vestjysk naturoplevelse at stå på broen over Vorgod Å lige vest for Nr. Vium Kirke.  Læs mere...

Troldhede Brunkulsleje med Kulsø
Allerede i 1893 afslørede tyske prøveboringer, at der var brunkul under sandet mellem Nr. Vium ogTroldhede.  Læs mere...

Herning By
Byen Herning opstod i årene efter 1827, hvor Hammerum Herreds første ting- og arresthus blev opført ved en markvej midtvejs mellem den gamle landsby Herning og herredsfogedens gård Laulund.  Læs mere...

Herning Kirke
Torvets mest iøjnefaldende bygning er Herning Kirke indviet i 1889.  Læs mere...

Rådhus med Hedebankens bygning og Hotel Eyde
På hjørnet af Bredgade og Torvet ligger Hede- og Discontobankens smukke bygning fra 1911-12.  Læs mere...

Tinghuset
Tinghuset er bygget i 1894 i en særpræget hanseatisk, gotisk stil.  Læs mere...

Herning Kongrescenter
Herning Kongrescenter ombyggedes og udvidedes af arkitektfirmaet Friis og Moltke til sin nuværende skikkelse i 1986  Læs mere...

Herning Museum
Den gamle hovedbygning fra 1909 er tegnet af arkitekt V. Gullev og dekoreret med historiske billeder udført af fliser fra Kählers værksted.  Læs mere...

Danmarks Fotomuseum
Museet beskæftiger sig med billedmediet og fototeknik, lige fra de første primitive forsøg for 170 år siden til vore dages avancerede brug af billedet som kommunikationsmiddel.  Læs mere...

Hosebinderlaugets Hus
Her begyndte i l930’erne en række unge mænd deres løbebane som tekstilfabrikanter og udviklede siden nogle af egnens store tekstilvirksomheder  Læs mere...

Søby Sø
Søby Sø ligger ved nordenden af Søby Brunkulslejer, men i modsætning til de mange søer, der opstod ved gravning efter brunkul, er dette en naturlig sø.  Læs mere...

Knudmose og Søndre Anlæg
Den oprindelige 400 ha store Knudmose var en rigtig højmose fremkommet ved forsumpning.  Læs mere...

Kjæltringen Kjælle Casper
På Rind kirkegård kan man mod nordvest se Kjælle Caspers gravsted.  Læs mere...

Rind Plantage og Rind Å
I plantagen findes et tidligere sandflugtsområde med flere uregelmæssige sandbanker.  Læs mere...

Høgildgård og Birkebæk Skovdistrikt
Selv om hedebrande i tidens løb havde skabt de mistrøstige indsander, så var der dog bevis for, at skove engang havde kunnet vokse på stedet.  Læs mere...

Store Skjernå Kanal
Den 21 km lange engvandingskanal blev Danmarks største engvandingsanlæg  Læs mere...

Hjøllund Bæk
Man har bedømt vandløbet til at være særdeles velegnet som gyde- og opvækstområde for laksefisk.  Læs mere...

Hjortsballe Høje
Ved Hjortsballehøjevej i det vestligste hjørne af Høgildgård Plantage ligger to anselige gravhøje.  Læs mere...

Mørupstenen
Stenen har en nærmest flad overside og måler 8,6 m i længden og 4,4 m i bredden. Tykkelsen er antageligt 4 m.  Læs mere...

Snejbjerg Kirke
I Snejbjerg Kirkes sydmur er indmuret en såkaldt peststen, som har følgende indskrift:  Læs mere...

Haunstrup Brunkulsleje
Tilplantningen i dette brunkulsleje – som i alle de øvrige brunkulslejer – har til formål at hindre nye giftige, pyritholdige jordlag i at forurene søer og vandløb yderligere.  Læs mere...

Skarrild
I Skarrild krydser vejen både Skjern Å og lidt højere oppe Store Skjernå Kanal. Man får her en god fornemmelse af niveauforskellen mellem vandet i åen og vandet i kanalen.  Læs mere...Søg igen