Museernes Samvirke i Vestjylland
Holstebro
Hjerl Hede
- gør historien levende Du kan opleve historien i en autentisk landsby med værksteder, møller, mejeri, bageri, skole, dampsavværk, mosebrug, købmandshandel, stenalderboplads mv.  Læs mere...

Kunstmuseet
Holstebro Kunstmuseum har verdenskunst og kunst fra hele verden. Sådan har det været siden museet åbnede for publikum i 1967.  Læs mere...

Holstebro by
Holstebro opstod på grund af Storåen. Her kunne Danmarks næstlængste å passeres via et vadested og senere broen, der gav byen navn. ( "Holdested - bro.)  Læs mere...

Sognekirken
Kirken er bygget i 1907, tegnet af arkitekt V. Ahlmann. Tidligere lå der på samme sted en sengotisk kirke, som blev nedrevet i 1906.  Læs mere...

Valgmenighedskirken
Valgmeninghedskirken er det eneste levn fra bondeoprøret, som er synligt i bybilledet i dag.  Læs mere...

Bomhuset ved Sønderport
Her betaltes told af varer, som blev indført til købstadens markeder.  Læs mere...

Færchs villa
Færchs villa er bygget i 1906, efter tegninger af Andreas Clemmensen.  Læs mere...

Holstebro Museum
Med udgangspunkt i Færchs villa, tegnede arkitekt og professor Hanne Kjærholm museumskomplekset.  Læs mere...

Holstebro Jernstøberi
Holstebro Jernstøberi startede i 1862, og var byens første industrivirksomhed.  Læs mere...

Det gamle rådhus
Det gamle rådhus i Nørregade er bygget i 1845, og tegnet af arkitekt Nebelong.  Læs mere...

Holstebro Bibliotek og Rådhus
Holstebro Bibliotek og Rådhus bygget i 80érne, og stod færdige i henholdsvis 1981 og 1986.  Læs mere...

Stationsbygningen
Holstebro Station er bygget i 1905, og er siden blevet anerkendt som en arkitektonisk perle.  Læs mere...

Tinghuset på Skivevej
Bygningen består af fem adskilte og varierede bygnings- kroppe i beton under det store tag, der i form af en vinge holder sammen på komplekset.  Læs mere...

Poul Andersens Vej
Holstebro har meget få helstøbte miljøer, men Poul Andersens Vej mellem Skivevej og Lægårdvej bør fremhæves for den kvalitet, der præger vejens villaer.  Læs mere...

Nyboes gård
Hovedparten af forhuset eksisterer stadig og rummer »Det gamle Postkontor«, der er åbent for publikum.  Læs mere...

Anlægget
Øst for bykernen, hvor Lægård Bæk nærmer sig Stor- åen, ligger lystanlægget.  Læs mere...

Vandkraftsøen
Ved Ringvejen øst for Holstebro ligger Vandkraftsøen, en opstemning af Storåen.  Læs mere...

Mangehøje - Oldtidsvejen
I heden ved Mangehøje Plantage ligger 13 fredede gravhøje. Ni af højene blev fredet i 1915.  Læs mere...

Sir Lyngbjerg
Siden l860’erne har bakkerne i Sir Lyngbjerge og Krunderup været et af Holstebroegnens vigtigste folkelige samlingssteder.  Læs mere...

Døeshøjene - Oldtidsvejen
Højgruppen nordvest for Holstebro består af 25 fredede og 10 overpløjede gravhøje fra sten- og bronzealder.  Læs mere...

Idom Hede
På heden kan man se en række kulturhistoriske spor, der tidsmæssigt spænder fra stenalder til 2. Verdenskrig.  Læs mere...

Stenvad
På dette sted har fra gammel tid været et vadested over Grydeå.  Læs mere...

Tvis Kloster
Tvis Kloster blev grundlagt i 1163, da Prins Buris overdrog store jordarealer omkring Holstebro til Herridsvad Kloster i Skåne. Der er ikke mange synlige spor af klosteret tilbage, så oplysningerne må hentes i arkæologien, og i gamle dokumenter.  Læs mere...

Gravhøjene ved Hornshøj - Oldtidsvejen
Højgruppen ved Homshøj består af 15 fredede gravhøje og 26 overpløjede høje.  Læs mere...

Borbjerg Kirke
Kirken er bygget i romansk stil. Den er især kendt for sin alterbordsforside, fra slutningen af 1200-tallet. Tavlen er udskåret i eg, og forgyldt.  Læs mere...

Borbjerg Holmgård og Borbjerg Møllesø
Ved østbredden af Holmgård Sø i Borbjerg sogn ligger den fredede og smukt restaurerede Borbjerg Holmgård.  Læs mere...

Landting og Vinderup voldsteder
Nordligst i Ejsing sogn ligger Landting voldsted, ca. 300 meter sydøst for den nuværende gård. Her lå indtil 1855 Rosenkrantzernes firefløjede anlæg i to etager med porttårn.  Læs mere...

Ejsing Kirke
Kirken er kendt for at være rig på inventar, modsat mange andre vestjyske kirker. Dette skyldes især en tæt tilknytning til den nu forsvundne herregård, Landting.  Læs mere...

Sønder Lem vig
Stedet byder på gode muligheder for at studere det lokale fugleliv.  Læs mere...

Geddal
I l880’erne blev der lavet et sommerdige ud mod kysten ved Geddal.  Læs mere...

Oldtidsagre ved Skørsø
I heden ligger fire fredede gravhøje fra stenalder eller bronzealder.  Læs mere...

Skånsø
Stedet bliver brugt til put and take fiskeri.  Læs mere...

Sahl Kirke
Den romanske kirkes fornemste inventar er det gyldne alter fra 1200-tallet.  Læs mere...

Flynder Sø og Stubbergård Sø
Begge søerne ligger i en tunneldal nær isens øst-vestgående hovedstilstandslinie. Tunnel- dalen havde sin gletscherport på Sønderhede få kilometer nordøst for Herrup by.  Læs mere...

Gammel Skive Landevej
Øst for Flynder Sø kan man få en fornemmelse af tidligere tiders vejforhold i Vestjylland.  Læs mere...

Stubber Kloster
Klosteret, der var et nonnekloster af benediktinerordenen, nævnes første gang i 1268.  Læs mere...

Gravhøje syd for Sevel - Oldtidsvejen
Umiddelbart syd for Sevel ligger på et højdedrag 9 fredede og 17 overpløjede gravhøje. Højene kaldes i folkemunde Sevel Bavnehøje.  Læs mere...

Tinghøje på Stendis Hede - Oldtidsvejen
I et lille hedestykke ligger fem gravhøje på stribe. En fredet høj ligger umiddelbart syd for. Gravhøjene og heden er meget velholdte.  Læs mere...

Gravhøjene ved Trandum Kirke - Oldtidsvejen
700-800 m nord for kirken ligger de to »Vejlhøje» som danner en fin afslutning på oldtidsvejen.  Læs mere...

Rydhave Slot og Skov
Med sine fire hvide fløje, kamtakkede gavle, og det fem etager høje tårn, kaldes Rydhave med rette et slot.  Læs mere...

Tindskov Bakke
Dannet under sidste istid som en del af dalskrænterne i en tunneldal. Gennem denne løb smeltevandet sydpå, fra Limfjorden til gletcherporten syd for Borbjerg.  Læs mere...

Handbjerg Hovgård
Et typisk vestjysk trefløjet godsanlæg i en etage. Bygningen er opført i 1775 af Jens de Linde, hvis slægt ejede gården fra 1682 til 1843.  Læs mere...

Ulfborg By
Jernbanestrækningen Ringkøbing-Holstebro åbnede 31. marts 1875. Midtvejs var blevet placeret en station ved Ulfkær Kro. Her mødtes flere veje, og der var mulighed for et godt opland til en ny by.  Læs mere...

Staby Kirke
Kirken er kendt for sin apsis med de syv søjler, der regnes for et lille hovedværk indenfor den romanske kirkearkitektur i Danmark.  Læs mere...

Husby Klitplantage
Anlægget af skoven blev påbegyndt af staten i 1859 som led i en varig dæmpning af sandflugten, der havde hærget egnen siden 1500- tallet.  Læs mere...

Nr. Fjand og Fjandø
Et af de dejligste steder ved Nissum Fjord er det lille fiskerleje ved nordspidsen af Nr. Fjand halvøen. Her er der en fin udsigt over hele Fjorden.  Læs mere...

Mindemærket på Thorsmindetangen
To km syd for Thorsminde er der P-plads i begge vejsider. Her standser mange for at gå op på diget og se mindesmærket for to engelske linieskibes forlis i julen 1811.  Læs mere...

Thorsminde
Fiskerihavn med ca. 75 hjemmehørende kuttere og omkring 600 indbyggere. Med fiskeauktion, redningsbåd og redningsstation, kystsikringsværker og strandingsmuseum  Læs mere...

Thorsmindeslusen og Nissum Fjord
Det eneste udløb fra den 70 km2 store, lavvandede Nissum Fjord er Thorsminde, der oprindeligt hed Torskminde (minde = udløb).  Læs mere...

Thorsminde Redningsbåd
Til stationen er knyttet et mandskab på syv frivillige. Båden ligger ved slusevagten. Redningsstationen, der ligger i den gamle havn inden for slusen, er fra 1935  Læs mere...

Thorsminde Kirke
Kirken er en af landets mere usædvanlige kirkebygninger, idet den er indrettet i det gamle redningshus.  Læs mere...

Strandingsmuseet St. George
Hovedattraktionen er de flere tusind fund, der i midten af l980’erne blev bjerget fra vraget af det engelske linieskib St. George, der strandede sammen med linieskibet Defence under en juleorkan d. 24. december 1811.  Læs mere...

Felsted Kog
Felsted Kog er et 1700 ha stort lavvandet område i den Søndre del af Nissum Fjord omkring Storåens munding.  Læs mere...

Slyk Bro og Gørding
De færreste turister finder på at dreje mod vest i Vemb ud til det flade landskab i Gørding. Men for broentusiaster er der herude en specialitet.  Læs mere...

Skærumbro og Skærum Mølle
Her løber Storåen og Lilleåen sammen, og siden middelalderen har Skærumbro været et vigtigt overgangssted, hvor der blev betalt brotold  Læs mere...

Vemb By
Det nuværende Vemb er opstået som stationsby. Den har ca. 1500 indbyggere og er en driftig handelsby med flere store butikker.  Læs mere...

Bur Kirke
En stemning fra urgamle tider møder en, når man besøger Bur Kirke.  Læs mere...

Nr. Vosborg Hede
I den nordlige del af Stråsø Plantage ligger Nr. Vosborg Hede på lidt over 2 km2.  Læs mere...

Nørre Vosborg
Nr. Vosborg blev anlagt på sin nuværende plads i midten af 1500 tallet efter at en stormflod havde ødelagt den oprindelige borg.  Læs mere...

Ankerpark nr. 4, Thorsminde
4. PATENTANKER  Læs mere...

Ankerpark nr. 17 Thorsminde
17. TRÆSTOKANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.28 Thorsminde
28. PLOVANKER  Læs mere...

Ankerpark nr. 21 Thorsminde
21. PATENTANKER  Læs mere...

Ankerpark nr 5 Thorsminde
5. TRÆSTOKANKER  Læs mere...

Ankerpark nr 2 Thorsminde
2. TROTMANS ANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.6 Thorsminde
6. TRÆSTOKANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.7 Thorsminde
7. TRÆSTOKANKER  Læs mere...

Anker nr. 8 Thorsminde
8. TRÆSTOKANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.9 Thorsminde
9. TRÆSTOKANKER  Læs mere...

Ankerpark nr. 10 Thorsminde
10. TRÆSTOKANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.15 Thorsminde
15. TRÆSTOKANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.11 Thorsminde
11. JERNSTOKANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.12 Thorsminde
12. JERNSTOKANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.13 Thorsminde
13. VARPANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.16 Thorsminde
16. JERNSTOKANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.17 Thorsminde
17. TRÆSTOKANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.18 Thorsminde
18. SKÅLANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.19 Thorsminde
19. PORTERS ANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.22 Thorsminde
22. PATENTANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.3 Thorsminde
3. TRÆSTOKANKER  Læs mere...

Ankerpark nr. 1 Thorsminde
1. TRÆSTOKANKER FRA ”HMS ST. GEORGE”  Læs mere...

Ankerpark nr.32 Thorsminde
32. PATENTANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.33 Thorsminde
33. ”VIPPEANKER”  Læs mere...

Ankerpark nr.26 Thorsminde
26. PATENTANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.27 Thorsminde
27. PATENTANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.28 Thorsminde
28. PLOVANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.29 Thorsminde
29. PATENTANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.30 Thorsminde
30. PATENTANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.31
31. PATENTANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.34 Thorsminde
34. PATENTANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.35
35. KLODSANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.36 Thorsminde
36. PLADEANKER  Læs mere...Søg igen