Museernes Samvirke i Vestjylland
Struer
Jernbanens spor gennem Struer
Sortestien følger baneterrænet helt ud til Østerstrand med mange flotte udsigter over Struer Bugt.  Læs mere...

Struer, fra vadested til knudepunkt
I middelalderen var "Struer" eller "indsnævringen ved den grusede strandbred" blot et vadested på vejen mod Oddesund. Siden udviklede Struer sig imidlertid til en vigtig havneby, og med jernbanens anlæggelse i 1865 blev byen et trafikalt knudepunkt for he  Læs mere...

Struer Museum
Struer Museum belyser væsentlige træk ved den kulturhistoriske udvikling i Struer Kommune.  Læs mere...

Oddesund - Flaskehals og livsnerve
Oddesund har været hovedfærdselsåre for den syd-gående studedrift i 1800-tallet. Oprindeligt blev stude og heste fragtet over med en ro-færge. Den blev i 1883 udskiftet med et dampskib. I 1938 blev Oddesundbroen indviet.  Læs mere...

Hvidbjerg By
»Norden for lov og ret» har man med glimt i øjet kaldt Thy og Thyholm, indtil Oddesundbroen i 1938 forbandt området med landet syd for fjorden.  Læs mere...

Struer By
Hvor Limfjorden snævres ind til Kilen ligger Struer By lunt i sin bugt mellem Vralden og Struer Odde. Navnet betyder snæv-ringen ved den grusede strand-bred. Det optræder første gang i dokumenter fra slutningen af 1400-årene. Oprindelig var Struer et va  Læs mere...

Stormflodshuset
Skråt over for museet ligger Skipper Stougaards Hus, Søndergade 22, som er Struers ældste bygning.  Læs mere...

Struer Kirke
På toppen af byen ligger Struer Kirke, en af Vestjyllands mange nye kirker fra den store vækstperiode omkring 1900. www.struer-kirke.dk  Læs mere...

Struer Havn
Næst efter Aalborg har Struer i dag den væsentligste trafikhavn i Limfjorden.  Læs mere...

Skonnerten Marilyn Anne
Havnens flagskib er uden diskussion skoleskibet Marilyn Anne, en smuk tremastet slettop skonnert på 134 BRT.  Læs mere...

Lystbådehavnen
Struer Lystbådehavn er med sine 550 pladser Limfjordens største.  Læs mere...

Kilhavnen
Hengemt i den såkaldte Kilhavn ved kanalen på sydsiden af dæmningen over Kilen har en del lystfiskere deres både og redskabsskure.  Læs mere...

Banegården
Struer Banegård stammer helt tilbage fra åbningen af jyllands første jernbane i 1865 fra Århus/Randers over Viborg-Skive til Struer.  Læs mere...

fra 3. distrikt til statsgymnasium
I 1916 valgte DSB Struer som administrativt centrum for hen ved to tredjedele af de jyske jernbaner. Ved den lejlighed lod kommunen opføre en imponerende bygning til at huse de mange chefer, inspektører, ingeniører og kontorfolk, der nu flyttede til byen.  Læs mere...

Forfatteren Johannes Buchholtz’ Hus
I 1912 opførte Johannes Buchholtz (1882-1940) sin smukke og særprægede villa, der i dag er bevaret som en del af Struer Museum.  Læs mere...

Bang & Olufsen
Struers klareste profil er Bang & Olufsen. I 1925 startede produktionen i det små på Svend Olufsens fædrene gård »Quistrup», lidt syd for byen.  Læs mere...

Gimsinghoved
I Struers vestlige udkant ligger proprietær- gården Gimsinghoved, der igennem fem årtier var hovedsæde for kreatureksportør Ivar Lundgaard, også kaldet »dansk kreaturhandels ukronede konge».  Læs mere...

Gimsing Høje
I byens sydlige udkant ligger en seværdig højgruppe fra oldtiden, de såkaldte Gimsinghøje. Fra dette historiske udkigspunkt er der en fornem udsigt over fjorden, byen og landskabet.  Læs mere...

Volstrup
I det frugtbare Limfjordsland syd og øst for Struer er bevaret et klassisk herregårdslandskab med smukke hovedgårde, store avlsbygninger...  Læs mere...

Quistrup
I en dalsænkning syd for Gimsing Kirke ligger Quistrup. Et storslået herregårdsanlæg med en hovedbygning, der i sin kerne rummer Axel Juuls statelige to-etages hus med tårn og spir fra 1637, men som har fået sit nuværende klassicistiske udseende efter en  Læs mere...

Ausumgård
Lige øst for hovedvejen mellem Struer og Holstebro ligger Ausumgård. Den trefløjede hovedbygning er fra o.1750.  Læs mere...

Hjerm Vestre Kirke
Lidt syd for Hjerm stationsby ligger sognets gamle kirke, som i kraft af sin størrelse og udsmykning er egnens mest markante eksempel på en herskabskirke.  Læs mere...

Vejrum Kirke
Vest for hovedvejen mellem Struer og Holstebro ligger Vejrum Kirke. I sin kerne en romansk kirke med senere tilføjelse af våben- hus og tårn.  Læs mere...

Kilen
Fjordarmen Kilen, der skærer sig dybt ind i landskabet vest for Struer, blev dannet som tunneldal af den sidste istids kraftige strømme af smeltevand under isen.  Læs mere...

Fuglereservatet
For at beskytte det meget rige fugleliv omkring Kilen blev det i 1952 forbudt at jage og at indsamle æg i området.  Læs mere...

Ved Isranden
I bunden af Kilen lå under den sidste istid den såkaldte hovedopholdslinie, der strækker sig fra Bovbjerg i vest ned over Kilens bund...  Læs mere...

Hovedveje og hulveje ved Kilens bund
På plateauet vest for Kilen findes et stort antal oldtidshøje. Højene indgår i én lang række...  Læs mere...

Kjærgårds Mølle
Kjærgårds Mølle, der ligger naturskønt ved bunden af Kilen, er i dag naturskole, stiftet i 1977 af Struer, Lemvig...  Læs mere...

Udflugtsstedet i Resenborg Skov
I skoven ved Resenborg på nordsiden af Kilen er der to afmærkede P-pladser, hvorfra der er adgang til det naturskønne område.  Læs mere...

Venø færgested
Turen med færgen fra Kleppen over Venøsund til Venø er Limfjordens korteste færgerute. 2½ minut tager det de to små færger »Venøsund« og »Venøsund II«, kaldet den store og den lille, at passere det strømstærke farvand.  Læs mere...

Venø Kirke
Venø Kirke er landets mindste og antagelig opført midt i 1500-årene. Siden 1750 har øen haft egen præst, som også skulle passe embedet som skolelærer. Om præsternes embedsførelse og eventuelle udskejelser kan man læse på kirkens oplysende præstetavle.  Læs mere...

Venø Havn
Venøens fiskeri foregik oprindeligt fra forskellige landingspladser rundt langs kysten, men efter anlægget af havnen i 1926 samledes bådene her.  Læs mere...

Nørskov Vig
Nørskov Vig på nordsiden af Venø huser øens største bestand af ynglefugle, hvorfor der er adgangsforbud fra 1. april til l 5. juli.  Læs mere...

Den gamle hovedvej
Agter man sig fra Struer mod nord, kan det anbefales at køre under brobuen mod havnen og følge Fjordvejen over dæmningen fra 1856.  Læs mere...

Hedensk høj med kristne begravelser ved Humlum Kirke
Den højt beliggende Humlum Kirke har en stemning af oldtid over sig. Den er bygget mellem to oldtidshøje, hvoraf den østligste ligger på selve kirkegården.  Læs mere...

Humlum Fiskerleje
Ved Bredalsvig Campingplads ned mod Venøsund ligger i dag en tjæreplads og en halv snes redskabshuse fra de første årtier af 1900-årene.  Læs mere...

Toftum Bjerge
Toftum Bjerge er en markant kystklint umiddelbart vest for Oddesund. En såkaldt oppresset randmoræne, hvor bakkerne er presset op af en gletchertunge, der under istiden er skudt frem fra nordøst.  Læs mere...

Overfartsstedet ved Oddesund
Fra gammel tid har et sagnomspundet færgested ved Oddesund forbundet Thy med landet syd for fjorden, det såkaldte Hardsyssel.  Læs mere...

Hvidbjerg Kirke
Den markante kirke i stationsbyens nordlige udkant er i sin kerne en romansk granitkvaderbygning; i senmiddelalderen er tilføjet tårn og kapeller på nord- og sydsiden.  Læs mere...

Lyngs Mølle
I centrum af den lille stationsby Lyngs knejser byens mølle, der har stået på dette sted siden den blev flyttet hertil i 1866.  Læs mere...

Draget ved Lyngs
Draget, der forbinder Thy og Thyholm, er opstået efter istiden ved en kombination af landhævning og opskylning af grus fra Nissum Bredning.  Læs mere...

Den hellige kilde
Hvor jernbanen krydser Meldgårdsvej sydøst for Hvidbjerg ligger den betagende helligkilde  Læs mere...

Oddesund - overfartssted og fæstning
Efter gennembruddet af Aggertangen 1825 blev Oddesund den trafikale navlestreng, der forbandt Thyland med Hardsyssel...  Læs mere...

Klinten vest for Odby
Går man langs stranden fra Oddesund mod nordvest langs den tørlagte Odby Sø kommer man til en markant kystklint, som herfra strækker sig mod nord.  Læs mere...

Apotekergården i Søndbjerg
Midt i den velbevarede landsby Søndbjerg ligger den såkaldte Apotekergård, der i dag er indrettet som Thyholm Egnsmuseum.  Læs mere...

Søndbjerg Strand
Det fredede areal ved Søndbjerg Strand er et naturskønt område med østvendt strand, store skrænter med dejlig udsigt, dybe slugter og våde engdrag.  Læs mere...

Den gamle handelsplads ved Tambosund
Kommer man via Hellerød til Tambohuse har man for sig en betagende udsigt over Tambosund og Jegindø mod Kåshoved i Salling.  Læs mere...

Jegindø
Før dæmningen blev anlagt i 1916 var Jegindø en rigtig ø, hvis forbindelse med fastlandet sikredes ved færgen over Tambosund til Tambohuse Kro.  Læs mere...

Jegind Tap
Jegind Tap er en lang, smal odde på sydspidsen af Jegindø. Der fører offentlig vej frem til odden...  Læs mere...

Bundgarnsfiskeriet og Æ Fywerhus
Indvandringen af de erfarne fiskere fra Harboøre satte skub i fiskeriet fra Jegindø. Især bundgarnsfiskerne satte deres præg på øen, som stadig rundt langs kysten kan fremvise en del af fiskernes redskabs- og bødehuse fra 1910'erne og 20'erne.  Læs mere...

Hindsels
Herregården Hindsels ligger smukt placeret på Thyholms nordøstlige hjørne umiddelbart ud til Limfjorden.  Læs mere...

Katholm og Munkholm odder
På nordsiden af Thyholm findes der et mægtigt, fredet areal med strandeng. Af hensyn til de mange ynglefugle er der adgangsforbud i tidsrummet 1. april til 1. juli.  Læs mere...

Muslinger på liner i Venø Sund
I det strømfyldte farvand mellem Venø og fastlandet fanger øjet lange rækker af sorte bøjer  Læs mere...

Fra Oddesund til Odby
En tur på cykel eller til fods fra Oddesund mod nord er rig på oplevelser.  Læs mere...

Midtpunktet Thyholm
Midtpunktet Thyholm er lokalområdets kulturelle samlingssted, hvor arrangementer af høj kvalitet afholdes  Læs mere...

Klubhuset på havnen
I 1967 indviede Struer Sejlklub et nyt klubhus helt ude på havnens midtermole.  Læs mere...

Kunst på Lille Torv
Allerede i 1998, da byrådet vedtog udsmykningen af Lille Torv, kunne Thomas Bang og Ole Broagers værk sætte sindene i kog i Struer  Læs mere...

Folkets Hus
Folkets Hus på Tegltorvet midt i byen er Struers kulturhus for koncerter, arrangementer og foreningsliv.  Læs mere...

Drivvejen
Fra en begyndelse, der fortoner sig engang i 1500-tallet  Læs mere...

Helligkilden ved Serup Strand
Hvis man følger Thyholms østkyst fra Oddesund og går hele bugten rundt til den sydvendte strand  Læs mere...

Hjerm Østre Kirke
Hjerm Østre Kirke er bygget i 1904 i røde mursten med korte korsarme og tårn i vest med højt pyramidespir  Læs mere...

Stationsbyen Hjerm
Da andelsbevægelsen satte sit præg på Danmark, og gårdene begyndte at producere smør og bacon til det engelske marked...  Læs mere...

Fousing Mejeriby
Da bønderne i Fousing grundlagde deres andelsmejeri i 1886, placerede de det i et centralt vejkryds.  Læs mere...

Mindelund for tyske flygtninge og soldater
Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det, men på en plæne nordøst for Struer Kirke findes et tankevækkende mindesmærke over krigens lidelser.  Læs mere...

Sarpsborgpigen
Siden den 26. september 1948 har Sarpsborgpigen stået på midtermolen på Holstebro-Struer Havn som nordmændenes tak for vestjysk fødevarehjælp i maj 1945.  Læs mere...

Gimsing kirke
Gimsing Kirke er en kullet middelalderkirke opført af granitkvadersten og forsynet med blytag.  Læs mere...

Ølby kirke
Kvaderstenskirke fra ca, 1200. Navn efter Sct, Nicolaus, de søfarendes helgen, p.gr.a. Kilen.  Læs mere...

Asp kirke
Kvaderstenskirke fra ca. 1200. Tårn fra 1919. Restaureret 1974/75.  Læs mere...

Fousing kirke
Lille smuk kvaderstenskirke fra ca, 1200 nær Klosterheden. Tårn fra 1783.  Læs mere...

Resen kirke
Resen Kirke ligger ved den gamle landevej mellem Holstebro og Oddesund færgested.  Læs mere...

Voldhøj kirke
Voldhøj Kirke, Parkallé Struer, er en trækirke bygget af Kirkefondet, Arkitekt Palle Rydahl Drost.  Læs mere...

Grisetå Odde
Grisetåodde vinkelfyr er opført i 1909.  Læs mere...

Struer Rådhus
Struer Rådhus  Læs mere...

Struerpigen
Struerpigen  Læs mere...

Kort / Karte / Map
Kort over "Digital Byrundtur Karte über die "Digitale Stadtrundfahrt" Map of the "Digital Citytrip"  Læs mere...

Pige der vasker sine fødder af Kees de Kat
Den lille bronzeskulptur er skabt af den hollandske kunstner Kees de Kat, og den er en gave til Struer fra en hollandsk ingeniør.  Læs mere...

Portrætbuste af forfatteren Johannes Buchholtz
Anker Hoffmann er kunstneren bag denne portrætbuste, som er rejst af beundrere og venner af forfatteren Johannes Buchholtz (1882 – 1940) en junidag i 1942.  Læs mere...

Bærebjælke
Skulpturen, der er opstillet i 1946, er på én gang et kunstværk og et historisk monument fra 2. Verdenskrig.  Læs mere...

Baunen af Jens Stobberup
Den rustikke skulptur af granitpiller er skabt af lærer og stenhugger Jens Stobberup samt kommunens vej- og parkafdeling o i 1993.  Læs mere...

De fem ben af Henry Wallin
Skulpturen,der er opstillet i 1995, har gennem årene skiftet farve op til flere gange.  Læs mere...

De tre hovedsten af Henrik Hadsund
De tre betonsøjler fra 1993 står lige ved indkørslen til Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter.  Læs mere...

Sneglen og søjlerne af Erik Heide
Erik Heides værk er opstillet i 2006, hvor seks mørke søjler omkredser fire rektangulære mørke bassiner med vand.  Læs mere...

Siddende på havemuren af Paul Cederdorff
Værket blev opstillet i 2011. De to bronzeskulpturer er placeret på en granitsokkel.  Læs mere...

The Lady af Paul M. Cederdorff
Den lille bronzeskulptur, opstillet i 2011, forestiller en kvinde, der sidder på et firkantet fundament. Hendes fødder forsvinder ind i fundamentet, og ligesom den klassiske skulptur Venus fra Milo mangler hun sine arme.  Læs mere...

Samspil af Karl Åge Riget
Karl Åge Riget benytter sig af geometriens grundformer – kvadrat, trekant og cirkel. Skulpturen skal via sin form være tydelig og præcis.  Læs mere...

Vandbærersken af Anker Hoffmann
Skulpturen blev på indvielsesdagen i 1931 døbt »Struerpigen«, og den var en gave fra Ny Carlsbergfondet.  Læs mere...

Vinger af Erik Heide
Erik Heide har skabt et samspil mellem det røde støbejern og den grå kolde granitsten.  Læs mere...

To småfugle og en rovfugl af Jens Stobberup
Bremdal Grundejerforening fejrede 50 års jubilæum i 1994, og det blev markeret ved at opstille et nyt kunstværk.  Læs mere...

To sten i granit af Valdemar Andersen
De to sten er prydet med stærke grundlæggende symboler fra kunst igennem tiden.  Læs mere...

Sejlene af Jens Stobberup
Tre lodrette master holder tre buede sejl af stål, der via deres form vidner om fremdrift. ”Struer er en by med vind i sejlene”, sagde borgmesteren ved værkets indvielse i 1996.  Læs mere...

Hvalros af Jens Stobberup
Det er en sjældenhed, at hvalrosser finder vej til Danmark. De flere 100 kg tunge dyr hører til på Grønland, Svalbard og Sibirien. Men trods dette faktum, skyllede en ganske levende hvalros op på stranden ved Nissum Fjord i 2010.  Læs mere...

Sarpsborgspigen af Kåre Orud
»Sarpsborgpigen« er en takkegave fra Struers norske venskabsby Sarpsborg. Værket er opstillet i 1948.  Læs mere...

Eye of the Shadow af Ingvar Cronhammar
Det ligner mest en rygende skorsten til et underjordisk laboratorium, men det er en skulptur, opstillet i 1991.  Læs mere...

Omfavnelsen af Erik Poulsen
Billedhuggeren Erik Poulsen fra Harboøre er skaberen af skulpturen »Omfavnelsen«, der blev opstillet i 1981.  Læs mere...

Folk og træer af Erik Heide
På Tegltorvet i byen ses Erik Heides skulptur ”Folk og Træer”.  Læs mere...

Vestjysk Sangkor af Paul M. Cederdorff
Skulpturen »Vestjysk Sangkor« blev indviet, da den nye musikskole blev indviet i 1998.  Læs mere...

Musikkens portal af Hans Felthaus
Skulpturen står foran hovedindgangen til musikskolen i Struer, og den er et forsøg på at udtrykke musik i granit.  Læs mere...

Karyatide af August Keil
I august 1966 blev skulpturen ”Karyatide” indviet i Urnehaven på Struer Kirkegård. Det var en gave fra Dansk Kunstfond i anledning af kirkens 75-års jubilæum.  Læs mere...

Skabelsens Port af Henrik Voldmester
Ved Struer Kirke er skulpturen »Skabelsens Port« opstillet i 1992. Det var en lidt forsinket fejring af Struer Kirkes 100-års jubilæum i 1991.  Læs mere...

Liv og vækst af Erik Smed
Da plejehjemmet Enggård Centeret fyldte fem år i 1998, blev det fejret med opstilling af en skulptur foran centeret.  Læs mere...

Struerstenene af Edgar Funch
I Struer står to skulpturer af Edgar Funch på Rådhustorvet. De er en gave til byen fra Sparekassen, der i 1971 fejrede sit 100 års jubilæum.  Læs mere...

Vækst af Sigrid Lütken
Skulpturen »Vækst«, der er opstillet i 1974, står lige dér, hvor Fiskergade munder ud i gågaden.  Læs mere...

Livets træ af Justas Michevicius
Kunstneren Justas Michevicius fra Litauen har udhugget »Livets træ« i rød granit.  Læs mere...

Struerprojektet af Thomas Bang og Ole Broager
I Struers hjerte står denne skulptur, der er sat sammen af mange forskellige elementer, der alle kendetegner Struer.  Læs mere...

Vestjyden af Henrik Busk Andersen
Bronzeskulpturen Vestjyden er en gave fra Aabybro-kunstneren Henrik Busk Andersen til Struer Kommune. Skulpturen er en hyldest til det gode forhold der findes mellem kunstneren og vestjyderne.  Læs mere...Søg igen