Museernes Samvirke i Vestjylland
Jernbanens spor gennem Struer
Sortestien følger baneterrænet helt ud til Østerstrand med mange flotte udsigter over Struer Bugt.  Læs mere...

Struer, fra vadested til knudepunkt
I middelalderen var "Struer" eller "indsnævringen ved den grusede strandbred" blot et vadested på vejen mod Oddesund. Siden udviklede Struer sig imidlertid til en vigtig havneby, og med jernbanens anlæggelse i 1865 blev byen et trafikalt knudepunkt for he  Læs mere...

Struer Museum
Struer Museum belyser væsentlige træk ved den kulturhistoriske udvikling i Struer Kommune.  Læs mere...

Oddesund - Flaskehals og livsnerve
Oddesund har været hovedfærdselsåre for den syd-gående studedrift i 1800-tallet. Oprindeligt blev stude og heste fragtet over med en ro-færge. Den blev i 1883 udskiftet med et dampskib. I 1938 blev Oddesundbroen indviet.  Læs mere...

Hvidbjerg By
»Norden for lov og ret» har man med glimt i øjet kaldt Thy og Thyholm, indtil Oddesundbroen i 1938 forbandt området med landet syd for fjorden.  Læs mere...

Hjerl Hede
- gør historien levende Du kan opleve historien i en autentisk landsby med værksteder, møller, mejeri, bageri, skole, dampsavværk, mosebrug, købmandshandel, stenalderboplads mv.  Læs mere...

Struer By
Hvor Limfjorden snævres ind til Kilen ligger Struer By lunt i sin bugt mellem Vralden og Struer Odde. Navnet betyder snæv-ringen ved den grusede strand-bred. Det optræder første gang i dokumenter fra slutningen af 1400-årene. Oprindelig var Struer et va  Læs mere...

Stormflodshuset
Skråt over for museet ligger Skipper Stougaards Hus, Søndergade 22, som er Struers ældste bygning.  Læs mere...

Struer Kirke
På toppen af byen ligger Struer Kirke, en af Vestjyllands mange nye kirker fra den store vækstperiode omkring 1900. www.struer-kirke.dk  Læs mere...

Struer Havn
Næst efter Aalborg har Struer i dag den væsentligste trafikhavn i Limfjorden.  Læs mere...

Skonnerten Marilyn Anne
Havnens flagskib er uden diskussion skoleskibet Marilyn Anne, en smuk tremastet slettop skonnert på 134 BRT.  Læs mere...

Lystbådehavnen
Struer Lystbådehavn er med sine 550 pladser Limfjordens største.  Læs mere...

Kilhavnen
Hengemt i den såkaldte Kilhavn ved kanalen på sydsiden af dæmningen over Kilen har en del lystfiskere deres både og redskabsskure.  Læs mere...

Banegården
Struer Banegård stammer helt tilbage fra åbningen af jyllands første jernbane i 1865 fra Århus/Randers over Viborg-Skive til Struer.  Læs mere...

fra 3. distrikt til statsgymnasium
I 1916 valgte DSB Struer som administrativt centrum for hen ved to tredjedele af de jyske jernbaner. Ved den lejlighed lod kommunen opføre en imponerende bygning til at huse de mange chefer, inspektører, ingeniører og kontorfolk, der nu flyttede til byen.  Læs mere...

Forfatteren Johannes Buchholtz’ Hus
I 1912 opførte Johannes Buchholtz (1882-1940) sin smukke og særprægede villa, der i dag er bevaret som en del af Struer Museum.  Læs mere...

Bang & Olufsen
Struers klareste profil er Bang & Olufsen. I 1925 startede produktionen i det små på Svend Olufsens fædrene gård »Quistrup», lidt syd for byen.  Læs mere...

Gimsinghoved
I Struers vestlige udkant ligger proprietær- gården Gimsinghoved, der igennem fem årtier var hovedsæde for kreatureksportør Ivar Lundgaard, også kaldet »dansk kreaturhandels ukronede konge».  Læs mere...

Gimsing Høje
I byens sydlige udkant ligger en seværdig højgruppe fra oldtiden, de såkaldte Gimsinghøje. Fra dette historiske udkigspunkt er der en fornem udsigt over fjorden, byen og landskabet.  Læs mere...

Volstrup
I det frugtbare Limfjordsland syd og øst for Struer er bevaret et klassisk herregårdslandskab med smukke hovedgårde, store avlsbygninger...  Læs mere...

Quistrup
I en dalsænkning syd for Gimsing Kirke ligger Quistrup. Et storslået herregårdsanlæg med en hovedbygning, der i sin kerne rummer Axel Juuls statelige to-etages hus med tårn og spir fra 1637, men som har fået sit nuværende klassicistiske udseende efter en  Læs mere...

Ausumgård
Lige øst for hovedvejen mellem Struer og Holstebro ligger Ausumgård. Den trefløjede hovedbygning er fra o.1750.  Læs mere...

Hjerm Vestre Kirke
Lidt syd for Hjerm stationsby ligger sognets gamle kirke, som i kraft af sin størrelse og udsmykning er egnens mest markante eksempel på en herskabskirke.  Læs mere...

Vejrum Kirke
Vest for hovedvejen mellem Struer og Holstebro ligger Vejrum Kirke. I sin kerne en romansk kirke med senere tilføjelse af våben- hus og tårn.  Læs mere...

Kilen
Fjordarmen Kilen, der skærer sig dybt ind i landskabet vest for Struer, blev dannet som tunneldal af den sidste istids kraftige strømme af smeltevand under isen.  Læs mere...

Fuglereservatet
For at beskytte det meget rige fugleliv omkring Kilen blev det i 1952 forbudt at jage og at indsamle æg i området.  Læs mere...

Ved Isranden
I bunden af Kilen lå under den sidste istid den såkaldte hovedopholdslinie, der strækker sig fra Bovbjerg i vest ned over Kilens bund...  Læs mere...

Hovedveje og hulveje ved Kilens bund
På plateauet vest for Kilen findes et stort antal oldtidshøje. Højene indgår i én lang række...  Læs mere...

Kjærgårds Mølle
Kjærgårds Mølle, der ligger naturskønt ved bunden af Kilen, er i dag naturskole, stiftet i 1977 af Struer, Lemvig...  Læs mere...

Udflugtsstedet i Resenborg Skov
I skoven ved Resenborg på nordsiden af Kilen er der to afmærkede P-pladser, hvorfra der er adgang til det naturskønne område.  Læs mere...

Venø færgested
Turen med færgen fra Kleppen over Venøsund til Venø er Limfjordens korteste færgerute. 2½ minut tager det de to små færger »Venøsund« og »Venøsund II«, kaldet den store og den lille, at passere det strømstærke farvand.  Læs mere...

Venø Kirke
Venø Kirke er landets mindste og antagelig opført midt i 1500-årene. Siden 1750 har øen haft egen præst, som også skulle passe embedet som skolelærer. Om præsternes embedsførelse og eventuelle udskejelser kan man læse på kirkens oplysende præstetavle.  Læs mere...

Venø Havn
Venøens fiskeri foregik oprindeligt fra forskellige landingspladser rundt langs kysten, men efter anlægget af havnen i 1926 samledes bådene her.  Læs mere...

Nørskov Vig
Nørskov Vig på nordsiden af Venø huser øens største bestand af ynglefugle, hvorfor der er adgangsforbud fra 1. april til l 5. juli.  Læs mere...

Den gamle hovedvej
Agter man sig fra Struer mod nord, kan det anbefales at køre under brobuen mod havnen og følge Fjordvejen over dæmningen fra 1856.  Læs mere...

Hedensk høj med kristne begravelser ved Humlum Kirke
Den højt beliggende Humlum Kirke har en stemning af oldtid over sig. Den er bygget mellem to oldtidshøje, hvoraf den østligste ligger på selve kirkegården.  Læs mere...

Humlum Fiskerleje
Ved Bredalsvig Campingplads ned mod Venøsund ligger i dag en tjæreplads og en halv snes redskabshuse fra de første årtier af 1900-årene.  Læs mere...

Toftum Bjerge
Toftum Bjerge er en markant kystklint umiddelbart vest for Oddesund. En såkaldt oppresset randmoræne, hvor bakkerne er presset op af en gletchertunge, der under istiden er skudt frem fra nordøst.  Læs mere...

Overfartsstedet ved Oddesund
Fra gammel tid har et sagnomspundet færgested ved Oddesund forbundet Thy med landet syd for fjorden, det såkaldte Hardsyssel.  Læs mere...

Hvidbjerg Kirke
Den markante kirke i stationsbyens nordlige udkant er i sin kerne en romansk granitkvaderbygning; i senmiddelalderen er tilføjet tårn og kapeller på nord- og sydsiden.  Læs mere...

Lyngs Mølle
I centrum af den lille stationsby Lyngs knejser byens mølle, der har stået på dette sted siden den blev flyttet hertil i 1866.  Læs mere...

Draget ved Lyngs
Draget, der forbinder Thy og Thyholm, er opstået efter istiden ved en kombination af landhævning og opskylning af grus fra Nissum Bredning.  Læs mere...

Den hellige kilde
Hvor jernbanen krydser Meldgårdsvej sydøst for Hvidbjerg ligger den betagende helligkilde  Læs mere...

Oddesund - overfartssted og fæstning
Efter gennembruddet af Aggertangen 1825 blev Oddesund den trafikale navlestreng, der forbandt Thyland med Hardsyssel...  Læs mere...

Klinten vest for Odby
Går man langs stranden fra Oddesund mod nordvest langs den tørlagte Odby Sø kommer man til en markant kystklint, som herfra strækker sig mod nord.  Læs mere...

Apotekergården i Søndbjerg
Midt i den velbevarede landsby Søndbjerg ligger den såkaldte Apotekergård, der i dag er indrettet som Thyholm Egnsmuseum.  Læs mere...

Søndbjerg Strand
Det fredede areal ved Søndbjerg Strand er et naturskønt område med østvendt strand, store skrænter med dejlig udsigt, dybe slugter og våde engdrag.  Læs mere...

Den gamle handelsplads ved Tambosund
Kommer man via Hellerød til Tambohuse har man for sig en betagende udsigt over Tambosund og Jegindø mod Kåshoved i Salling.  Læs mere...

Jegindø
Før dæmningen blev anlagt i 1916 var Jegindø en rigtig ø, hvis forbindelse med fastlandet sikredes ved færgen over Tambosund til Tambohuse Kro.  Læs mere...

Jegind Tap
Jegind Tap er en lang, smal odde på sydspidsen af Jegindø. Der fører offentlig vej frem til odden...  Læs mere...

Bundgarnsfiskeriet og Æ Fywerhus
Indvandringen af de erfarne fiskere fra Harboøre satte skub i fiskeriet fra Jegindø. Især bundgarnsfiskerne satte deres præg på øen, som stadig rundt langs kysten kan fremvise en del af fiskernes redskabs- og bødehuse fra 1910'erne og 20'erne.  Læs mere...

Hindsels
Herregården Hindsels ligger smukt placeret på Thyholms nordøstlige hjørne umiddelbart ud til Limfjorden.  Læs mere...

Katholm og Munkholm odder
På nordsiden af Thyholm findes der et mægtigt, fredet areal med strandeng. Af hensyn til de mange ynglefugle er der adgangsforbud i tidsrummet 1. april til 1. juli.  Læs mere...

Muslinger på liner i Venø Sund
I det strømfyldte farvand mellem Venø og fastlandet fanger øjet lange rækker af sorte bøjer  Læs mere...

Fra Oddesund til Odby
En tur på cykel eller til fods fra Oddesund mod nord er rig på oplevelser.  Læs mere...

Midtpunktet Thyholm
Midtpunktet Thyholm er lokalområdets kulturelle samlingssted, hvor arrangementer af høj kvalitet afholdes  Læs mere...

Klubhuset på havnen
I 1967 indviede Struer Sejlklub et nyt klubhus helt ude på havnens midtermole.  Læs mere...

Kunst på Lille Torv
Allerede i 1998, da byrådet vedtog udsmykningen af Lille Torv, kunne Thomas Bang og Ole Broagers værk sætte sindene i kog i Struer  Læs mere...

Folkets Hus
Folkets Hus på Tegltorvet midt i byen er Struers kulturhus for koncerter, arrangementer og foreningsliv.  Læs mere...

Drivvejen
Fra en begyndelse, der fortoner sig engang i 1500-tallet  Læs mere...

Helligkilden ved Serup Strand
Hvis man følger Thyholms østkyst fra Oddesund og går hele bugten rundt til den sydvendte strand  Læs mere...

Hjerm Østre Kirke
Hjerm Østre Kirke er bygget i 1904 i røde mursten med korte korsarme og tårn i vest med højt pyramidespir  Læs mere...

Kunstmuseet
Holstebro Kunstmuseum har verdenskunst og kunst fra hele verden. Sådan har det været siden museet åbnede for publikum i 1967.  Læs mere...

Remisen i Brande
RemisenBrande er et kulturelt kraftcenter med spændende og stemningsfulde lokaler, der skaber optimale rammer for professionelle arrangementer.  Læs mere...

Brande by
Brande voksede op i slutningen af 1800-årene som handelsby for den hastigt voksende landbefolkning.  Læs mere...

Brandlund Mose
Umiddelbart vest for Brande ligger det fredede område Brandlund Mose. Arealet er 43 ha stort, og der er fine anlagte stier i det smukke naturområde.  Læs mere...

Holstebro by
Holstebro opstod på grund af Storåen. Her kunne Danmarks næstlængste å passeres via et vadested og senere broen, der gav byen navn. ( "Holdested - bro.)  Læs mere...

Sognekirken
Kirken er bygget i 1907, tegnet af arkitekt V. Ahlmann. Tidligere lå der på samme sted en sengotisk kirke, som blev nedrevet i 1906.  Læs mere...

Valgmenighedskirken
Valgmeninghedskirken er det eneste levn fra bondeoprøret, som er synligt i bybilledet i dag.  Læs mere...

Bomhuset ved Sønderport
Her betaltes told af varer, som blev indført til købstadens markeder.  Læs mere...

Færchs villa
Færchs villa er bygget i 1906, efter tegninger af Andreas Clemmensen.  Læs mere...

Holstebro Museum
Med udgangspunkt i Færchs villa, tegnede arkitekt og professor Hanne Kjærholm museumskomplekset.  Læs mere...

Holstebro Jernstøberi
Holstebro Jernstøberi startede i 1862, og var byens første industrivirksomhed.  Læs mere...

Det gamle rådhus
Det gamle rådhus i Nørregade er bygget i 1845, og tegnet af arkitekt Nebelong.  Læs mere...

Holstebro Bibliotek og Rådhus
Holstebro Bibliotek og Rådhus bygget i 80érne, og stod færdige i henholdsvis 1981 og 1986.  Læs mere...

Stationsbygningen
Holstebro Station er bygget i 1905, og er siden blevet anerkendt som en arkitektonisk perle.  Læs mere...

Tinghuset på Skivevej
Bygningen består af fem adskilte og varierede bygnings- kroppe i beton under det store tag, der i form af en vinge holder sammen på komplekset.  Læs mere...

Poul Andersens Vej
Holstebro har meget få helstøbte miljøer, men Poul Andersens Vej mellem Skivevej og Lægårdvej bør fremhæves for den kvalitet, der præger vejens villaer.  Læs mere...

Nyboes gård
Hovedparten af forhuset eksisterer stadig og rummer »Det gamle Postkontor«, der er åbent for publikum.  Læs mere...

Anlægget
Øst for bykernen, hvor Lægård Bæk nærmer sig Stor- åen, ligger lystanlægget.  Læs mere...

Vandkraftsøen
Ved Ringvejen øst for Holstebro ligger Vandkraftsøen, en opstemning af Storåen.  Læs mere...

Mangehøje - Oldtidsvejen
I heden ved Mangehøje Plantage ligger 13 fredede gravhøje. Ni af højene blev fredet i 1915.  Læs mere...

Sir Lyngbjerg
Siden l860’erne har bakkerne i Sir Lyngbjerge og Krunderup været et af Holstebroegnens vigtigste folkelige samlingssteder.  Læs mere...

Døeshøjene - Oldtidsvejen
Højgruppen nordvest for Holstebro består af 25 fredede og 10 overpløjede gravhøje fra sten- og bronzealder.  Læs mere...

Idom Hede
På heden kan man se en række kulturhistoriske spor, der tidsmæssigt spænder fra stenalder til 2. Verdenskrig.  Læs mere...

Stenvad
På dette sted har fra gammel tid været et vadested over Grydeå.  Læs mere...

Tvis Kloster
Tvis Kloster blev grundlagt i 1163, da Prins Buris overdrog store jordarealer omkring Holstebro til Herridsvad Kloster i Skåne. Der er ikke mange synlige spor af klosteret tilbage, så oplysningerne må hentes i arkæologien, og i gamle dokumenter.  Læs mere...

Gravhøjene ved Hornshøj - Oldtidsvejen
Højgruppen ved Homshøj består af 15 fredede gravhøje og 26 overpløjede høje.  Læs mere...

Borbjerg Kirke
Kirken er bygget i romansk stil. Den er især kendt for sin alterbordsforside, fra slutningen af 1200-tallet. Tavlen er udskåret i eg, og forgyldt.  Læs mere...

Borbjerg Holmgård og Borbjerg Møllesø
Ved østbredden af Holmgård Sø i Borbjerg sogn ligger den fredede og smukt restaurerede Borbjerg Holmgård.  Læs mere...

Aulum By og Mølle
Aulum by er en mindre handelsby, som voksede op omkring kirken, stationen og møllen i årene efter 1900.  Læs mere...

Hagebrogård-jættestuen
Denne jættestue er den eneste bevarede i den nordlige del af det gamle Ringkøbing Amt.  Læs mere...

Karup å
Ved Hagebro løber Karup Å i en bred smeltevandsdal i store naturlige slyng.  Læs mere...

Jens Jensens Anlæg og Haderup Museum
Haderup Museum og Anlægget etableredes af den foretagsomme købmand, manufakturhandler og gårdejer Jens Jensen i 1924-25.  Læs mere...

Haderup å
Syd for Haderup er en ca. 2,5 km lang strækning af ådalen fredet.  Læs mere...

Flygtningekirkegården i Grove
Gravstederne var oprindelig stemningsfuldt beplantet med lyng fra Lüneburger Heide, (i dag med lave buske) og af inskriptionerne ses det, at mange af de gravsatte er gamle mennesker og helt små børn, som ikke har kunnet klare flugten eller livet i den tæt  Læs mere...

Gindeskov Krat
Ved Gindeskov Krat er fredet et område på ca. 150 ha. Egekrattene betegnes ofte som en rest af den oprindelige urskov, som dækkede store dele af landet i stenalderen.  Læs mere...

Studefolde i Feldborg Plantage
Feldborg Statsskovdistrikt er et af Danmarks ældste. 1 1827 overtog staten syv gårde i Haderup sogn, og året efter påbegyndtes tilplantningen. I Feldborg Sdr. Plantage findes to cirkelrunde studefolde.  Læs mere...

Yllebjerg Bakkesø
Stammer som de andre bakkeøer fra næstsidste istid og er mellem 180.000 og 95.000 år gammel.  Læs mere...

Vildbjerg By
Vildbjergs udvikling til by begyndte i 1863. Længe havde middelalderkirken, skolen og fattighuset ligget på højdedraget, men i dette år byggede degnen en vindmølle i Vildbjerg.  Læs mere...

Heder ved Stråsø
To afmærkede vandreture. Den vestlige tur går igennem Stråsø Plantage med højdepunktet Store Stålbjerg, den østlige går gennem Troldtoft Egekrat.  Læs mere...

Gosmer Bro
Undervejs på en afmærket vandretur passeres en gammel ringformet vold, oprindelig en studefold.  Læs mere...

Resdal Bavne i Vinding
Resdal Bavnehøj eller Bavnbjerg, som det højeste punkt på lokaliteten med sine 84 m kaldes, har fungeret som en del af områdets varslingssystem i krigstider.  Læs mere...

Tihøje
Som navnet siger ligger her ti fredede gravhøje. De tre ligger ude i den smukke hede, mens resten ligger i Røddinglund Plantage.  Læs mere...

Trehøje
Fra toppen af Trehøje er der en storslået udsigt over Skovbjerg Bakkeø og et vidtstrakt vestjysk landskab.  Læs mere...

Møltrup
Møltrups trefløjede hovedbygning er opført i 1777 af Christen de Linde, hvis våben sammen med hustruens pynter murværket over hovedindgangen.  Læs mere...

Videbæk By
Videbæk By opstod efter at Ringkøbing-Århus hovedvejen blev ført gennem Videbæk i 1856.  Læs mere...

Brejning Krat
Det 45 ha store Brejning Egekrat blev fredet i 1919 som en af landets første fredninger.  Læs mere...

Brejninggård - Jættestuen
På marken ved ejendommen Brejninggårdvej 17 ligger en jættestue. Der er adgang til anlægget efter henvendelse til ejeren.  Læs mere...

Brejninggård
Herregården Brejninggårds frodige omgivelser skyldes kildevæld, som i 1500-tallet blev opstemmet og ført i kanaler  Læs mere...

Omme Bakker
Omme Bakker er et hedeklædt højdedrag og plantageområde med en flot højgruppe, Ravnsbjerg Høje.  Læs mere...

Barde Storhøj og Bardedige
Storhøj ligger på Ottinggårds mark, og lidt østligere findes Bardedige i skellet mellem Ottinggård og Skovgård.  Læs mere...

Momhøj Plantage
Momhøj Plantage ligger i bakkeområdet Mombjerge og er på ca. 80 ha.  Læs mere...

Vorgod Å, Nr.Vium Kirke og Vium Kanal
Det er en ægte vestjysk naturoplevelse at stå på broen over Vorgod Å lige vest for Nr. Vium Kirke.  Læs mere...

Troldhede Brunkulsleje med Kulsø
Allerede i 1893 afslørede tyske prøveboringer, at der var brunkul under sandet mellem Nr. Vium ogTroldhede.  Læs mere...

Herning By
Byen Herning opstod i årene efter 1827, hvor Hammerum Herreds første ting- og arresthus blev opført ved en markvej midtvejs mellem den gamle landsby Herning og herredsfogedens gård Laulund.  Læs mere...

Herning Kirke
Torvets mest iøjnefaldende bygning er Herning Kirke indviet i 1889.  Læs mere...

Rådhus med Hedebankens bygning og Hotel Eyde
På hjørnet af Bredgade og Torvet ligger Hede- og Discontobankens smukke bygning fra 1911-12.  Læs mere...

Tinghuset
Tinghuset er bygget i 1894 i en særpræget hanseatisk, gotisk stil.  Læs mere...

Herning Kongrescenter
Herning Kongrescenter ombyggedes og udvidedes af arkitektfirmaet Friis og Moltke til sin nuværende skikkelse i 1986  Læs mere...

Herning Museum
Den gamle hovedbygning fra 1909 er tegnet af arkitekt V. Gullev og dekoreret med historiske billeder udført af fliser fra Kählers værksted.  Læs mere...

Danmarks Fotomuseum
Museet beskæftiger sig med billedmediet og fototeknik, lige fra de første primitive forsøg for 170 år siden til vore dages avancerede brug af billedet som kommunikationsmiddel.  Læs mere...

Hosebinderlaugets Hus
Her begyndte i l930’erne en række unge mænd deres løbebane som tekstilfabrikanter og udviklede siden nogle af egnens store tekstilvirksomheder  Læs mere...

Søby Sø
Søby Sø ligger ved nordenden af Søby Brunkulslejer, men i modsætning til de mange søer, der opstod ved gravning efter brunkul, er dette en naturlig sø.  Læs mere...

Knudmose og Søndre Anlæg
Den oprindelige 400 ha store Knudmose var en rigtig højmose fremkommet ved forsumpning.  Læs mere...

Kjæltringen Kjælle Casper
På Rind kirkegård kan man mod nordvest se Kjælle Caspers gravsted.  Læs mere...

Rind Plantage og Rind Å
I plantagen findes et tidligere sandflugtsområde med flere uregelmæssige sandbanker.  Læs mere...

Høgildgård og Birkebæk Skovdistrikt
Selv om hedebrande i tidens løb havde skabt de mistrøstige indsander, så var der dog bevis for, at skove engang havde kunnet vokse på stedet.  Læs mere...

Store Skjernå Kanal
Den 21 km lange engvandingskanal blev Danmarks største engvandingsanlæg  Læs mere...

Hjøllund Bæk
Man har bedømt vandløbet til at være særdeles velegnet som gyde- og opvækstområde for laksefisk.  Læs mere...

Hjortsballe Høje
Ved Hjortsballehøjevej i det vestligste hjørne af Høgildgård Plantage ligger to anselige gravhøje.  Læs mere...

Mørupstenen
Stenen har en nærmest flad overside og måler 8,6 m i længden og 4,4 m i bredden. Tykkelsen er antageligt 4 m.  Læs mere...

Snejbjerg Kirke
I Snejbjerg Kirkes sydmur er indmuret en såkaldt peststen, som har følgende indskrift:  Læs mere...

Haunstrup Brunkulsleje
Tilplantningen i dette brunkulsleje – som i alle de øvrige brunkulslejer – har til formål at hindre nye giftige, pyritholdige jordlag i at forurene søer og vandløb yderligere.  Læs mere...

Skålsten på Assing Kirkegård
I det nordlige kampestensdige ved kirkegården i Assing sidder en skålsten i digets inderside  Læs mere...

Tjæreovnene ved Hesselvig Plantage
I år 1900 begyndte Hedeselskabet at bygge små tjæreovne flere steder i Birkebæk Skovdistrikt.  Læs mere...

Clasonsborg - Skarrildhus
Det første uldspinderi i Hammerum Herred blev opført i 1840 af holsteneren Nis Glason. Clasonsborg, der også havde farveri og valkeri blev drevet ved vandkraft fra Karstoft Å.  Læs mere...

Skarrild
I Skarrild krydser vejen både Skjern Å og lidt højere oppe Store Skjernå Kanal. Man får her en god fornemmelse af niveauforskellen mellem vandet i åen og vandet i kanalen.  Læs mere...

Engvandingsanlæg ved Tarp
Den lette adgang til vand hele sommeren igennem har her givet mulighed for en frodig plantevækst.  Læs mere...

Engvandingsanlæg ved Drongstrupgård
Anlægget er ikke i brug, men det fine system af render er bevaret.  Læs mere...

Landting og Vinderup voldsteder
Nordligst i Ejsing sogn ligger Landting voldsted, ca. 300 meter sydøst for den nuværende gård. Her lå indtil 1855 Rosenkrantzernes firefløjede anlæg i to etager med porttårn.  Læs mere...

Ejsing Kirke
Kirken er kendt for at være rig på inventar, modsat mange andre vestjyske kirker. Dette skyldes især en tæt tilknytning til den nu forsvundne herregård, Landting.  Læs mere...

Sønder Lem vig
Stedet byder på gode muligheder for at studere det lokale fugleliv.  Læs mere...

Geddal
I l880’erne blev der lavet et sommerdige ud mod kysten ved Geddal.  Læs mere...

Oldtidsagre ved Skørsø
I heden ligger fire fredede gravhøje fra stenalder eller bronzealder.  Læs mere...

Skånsø
Stedet bliver brugt til put and take fiskeri.  Læs mere...

Sahl Kirke
Den romanske kirkes fornemste inventar er det gyldne alter fra 1200-tallet.  Læs mere...

Flynder Sø og Stubbergård Sø
Begge søerne ligger i en tunneldal nær isens øst-vestgående hovedstilstandslinie. Tunnel- dalen havde sin gletscherport på Sønderhede få kilometer nordøst for Herrup by.  Læs mere...

Gammel Skive Landevej
Øst for Flynder Sø kan man få en fornemmelse af tidligere tiders vejforhold i Vestjylland.  Læs mere...

Stubber Kloster
Klosteret, der var et nonnekloster af benediktinerordenen, nævnes første gang i 1268.  Læs mere...

Gravhøje syd for Sevel - Oldtidsvejen
Umiddelbart syd for Sevel ligger på et højdedrag 9 fredede og 17 overpløjede gravhøje. Højene kaldes i folkemunde Sevel Bavnehøje.  Læs mere...

Tinghøje på Stendis Hede - Oldtidsvejen
I et lille hedestykke ligger fem gravhøje på stribe. En fredet høj ligger umiddelbart syd for. Gravhøjene og heden er meget velholdte.  Læs mere...

Gravhøjene ved Trandum Kirke - Oldtidsvejen
700-800 m nord for kirken ligger de to »Vejlhøje» som danner en fin afslutning på oldtidsvejen.  Læs mere...

Rydhave Slot og Skov
Med sine fire hvide fløje, kamtakkede gavle, og det fem etager høje tårn, kaldes Rydhave med rette et slot.  Læs mere...

Tindskov Bakke
Dannet under sidste istid som en del af dalskrænterne i en tunneldal. Gennem denne løb smeltevandet sydpå, fra Limfjorden til gletcherporten syd for Borbjerg.  Læs mere...

Handbjerg Hovgård
Et typisk vestjysk trefløjet godsanlæg i en etage. Bygningen er opført i 1775 af Jens de Linde, hvis slægt ejede gården fra 1682 til 1843.  Læs mere...

Ulfborg By
Jernbanestrækningen Ringkøbing-Holstebro åbnede 31. marts 1875. Midtvejs var blevet placeret en station ved Ulfkær Kro. Her mødtes flere veje, og der var mulighed for et godt opland til en ny by.  Læs mere...

Staby Kirke
Kirken er kendt for sin apsis med de syv søjler, der regnes for et lille hovedværk indenfor den romanske kirkearkitektur i Danmark.  Læs mere...

Husby Klitplantage
Anlægget af skoven blev påbegyndt af staten i 1859 som led i en varig dæmpning af sandflugten, der havde hærget egnen siden 1500- tallet.  Læs mere...

Nr. Fjand og Fjandø
Et af de dejligste steder ved Nissum Fjord er det lille fiskerleje ved nordspidsen af Nr. Fjand halvøen. Her er der en fin udsigt over hele Fjorden.  Læs mere...

Mindemærket på Thorsmindetangen
To km syd for Thorsminde er der P-plads i begge vejsider. Her standser mange for at gå op på diget og se mindesmærket for to engelske linieskibes forlis i julen 1811.  Læs mere...

Thorsminde
Fiskerihavn med ca. 75 hjemmehørende kuttere og omkring 600 indbyggere. Med fiskeauktion, redningsbåd og redningsstation, kystsikringsværker og strandingsmuseum  Læs mere...

Thorsmindeslusen og Nissum Fjord
Det eneste udløb fra den 70 km2 store, lavvandede Nissum Fjord er Thorsminde, der oprindeligt hed Torskminde (minde = udløb).  Læs mere...

Thorsminde Redningsbåd
Til stationen er knyttet et mandskab på syv frivillige. Båden ligger ved slusevagten. Redningsstationen, der ligger i den gamle havn inden for slusen, er fra 1935  Læs mere...

Thorsminde Kirke
Kirken er en af landets mere usædvanlige kirkebygninger, idet den er indrettet i det gamle redningshus.  Læs mere...

Strandingsmuseet St. George
Hovedattraktionen er de flere tusind fund, der i midten af l980’erne blev bjerget fra vraget af det engelske linieskib St. George, der strandede sammen med linieskibet Defence under en juleorkan d. 24. december 1811.  Læs mere...

Felsted Kog
Felsted Kog er et 1700 ha stort lavvandet område i den Søndre del af Nissum Fjord omkring Storåens munding.  Læs mere...

Slyk Bro og Gørding
De færreste turister finder på at dreje mod vest i Vemb ud til det flade landskab i Gørding. Men for broentusiaster er der herude en specialitet.  Læs mere...

Skærumbro og Skærum Mølle
Her løber Storåen og Lilleåen sammen, og siden middelalderen har Skærumbro været et vigtigt overgangssted, hvor der blev betalt brotold  Læs mere...

Vemb By
Det nuværende Vemb er opstået som stationsby. Den har ca. 1500 indbyggere og er en driftig handelsby med flere store butikker.  Læs mere...

Bur Kirke
En stemning fra urgamle tider møder en, når man besøger Bur Kirke.  Læs mere...

Nr. Vosborg Hede
I den nordlige del af Stråsø Plantage ligger Nr. Vosborg Hede på lidt over 2 km2.  Læs mere...

Tarm By
Tarm ligger ved sydsiden af det gamle overfartssted over Skjern Å, og var tidligere egnens største landsby.  Læs mere...

Værnengene og Tipperne
Landskabet ved den sydlige del af Ringkøbing Fjord er overvejende fladt og hæver sig kun ganske lidt over vandoverfladen. Dets historie går tilbage til 1500-årene, hvor tangen fra Holmsland begyndte at vandre mod syd.  Læs mere...

Lemvig By
Lemvig ligger smukt ved en vig af Limfjorden, omgivet af stejle bakker.  Læs mere...

Lemvig Kirke
Lemvig Kirkes løgformede spir er i dag byens vartegn.  Læs mere...

Lemvig Havn
Bugten ved Lemvig danner en naturhavn med læ for mange vindretninger.  Læs mere...

Lemvig Museum
Lemvig Museum er et spejl af en spændende egn i det nordvestligste Jylland.  Læs mere...

Niels Bjerre-malerier på Lemvig Bibliotek
Malerier af Niels Bjerre i bibliotekets udlånssal  Læs mere...

Lemvig Sødal
Syd for Lemvig Sø ligger den fredede Sødal  Læs mere...

Lemvig Kirkegård
Lemvig kirkegård rummer en usædvanlig samling kunstnerisk udførte gravminder.  Læs mere...

Lemvig Lystanlæg
Smukt anlæg fra 1860’erne, som strækker sig ud langs fjordens vestside.  Læs mere...

Plantestien
Planetstien er en udendørs model af Solsystemet i 1:1 milliard.  Læs mere...

Gjellerodde
Under den høje himmel mellem Nissum Bredning og Lem Vig ligger Gjellerodde.  Læs mere...

Nørre Lem Kirke
Den romanske kirke ligger højt over Lemvig, og fra området er der en storslået udsigt over Limfjorden.  Læs mere...

Landskabet omkring Kabbel
Nord for Lemvig ligger et stort fredet naturområde omkring herregården Kabbel  Læs mere...

Nørre Nissum Seminarieby
Denne vestjyske undervisningsby er vokset op på bar mark gennem de sidste godt hundrede år.  Læs mere...

Åmølle
Smukt beliggende fredet vandmølle, som blev drevet af vand fra Klostermølleå.  Læs mere...

Råbjerghøje i Gudum
Råbjerghøje er naturlige morænebakker, som er op til 68 meter høje.  Læs mere...

Gudum Kirke, Kloster og Ting
Gudum – et middelalderligt centrum  Læs mere...

Voldsted ved Træborgdalen
Sort middelalderligt voldsted ved Trælborgdalen.  Læs mere...

Oldtidsvej og Adelvej
Femten fredede og fint bevarede gravhøje.  Læs mere...

Klosterheden Plantage
Kronvildt, bævere og fugleliv i en af Danmarks største plantager.  Læs mere...

Ferring Sø
Rester af en gammel sejlbar forbindelse mellem havet og Limfjorden?  Læs mere...

Bovbjerg
På kanten af verden...  Læs mere...

Kystsikring ved Bovbjerg
For at stoppe havets ødelæggelser begyndte man i 1875 at bygge høfder ved Bovbjerg  Læs mere...

Bovbjerg Fyr
Kunst og café på Bovbjerg Fyr opført 1877  Læs mere...

Bovbjerg Minimuseum
Minimuseum over Bovbjergs geologi og kulturhistorie - Altid åbent!  Læs mere...

Jens Søndergaards Museum på Bovbjerg
Jens Søndergaards Museum har til huse i kunstnerens eget sommerhus og atelier.  Læs mere...

Rammedige
Forsvarsvold, gravhøje og Oldtidsvejen  Læs mere...

Bøvling Klit
Et eldorado for yngle- og trækfugle  Læs mere...

Rysensteen
Rysenssten - en stor vestjysk herregård fra 1600-tallet  Læs mere...

Bøvlingbjerg
Byen på ”æ bjerg” med to stærke åndelige strømninger  Læs mere...

Møborg Bavnehøj
Et fint udsigtspunkt  Læs mere...

Stenkors ved Bækmark
Ved Bækmarksbro findes et middelalderligt stenkors til afmærkning af gejstlige jord  Læs mere...

Fahl Kro
Fahl Kro er en gammel fjordkro fra 1856, der ligger lige ved siden af Bork Vikingehavn. Nyd kaffe og kage i de gamle hyggelige krostuer.  Læs mere...

Bork Havn
Bork Havn er i dag karakteriseret ved gamle bygninger og skure samt moderne erhvervsbygninger på ”Bryggen”.  Læs mere...

Sdr. Bork Kirke
Kirken udmærker sig ved oprindelig at være delvis opført i tufsten, dvs. byggesten, udhugget i vulkanske aflejringer i Andernach ved Rhinens mellemste del.  Læs mere...

Gåsemandens gård
Gåsemandens Gårder en oprindelig vestjysk hedelandbrug fra 1789. Nænsomt restaureret, som gården kunne have set ud omkring 1930. Årets højdepunkt på Gåsemandens Gård er Historisk Dyrskue.  Læs mere...

Lønborg Kirke, Kongsgård og Borgvold
På den markante bakke med en storslået udsigt over Skjern Ådalen og Ringkøbing Fjord ligger Lønborg Kirke, der antagelig er opført som kongsgårdskirke i 1100-tallet.  Læs mere...

Hattemagerhuset
I den østlige del af Tarm By ligger et håndværkerhus, byens ældste hus, hvis historie kan følges tilbage til slutningen af 1700-tallet.  Læs mere...

Runesten på Ådum kirkegård
På kirkegården står en runesten, der stammer fra tiden omkring kristendommens indførelse.  Læs mere...

Ådum købmandsgård
I Ådum By ligger den nu nedlagte købmandsforretning, hvis velbevarende facade udgør et vigtigt islæt i byen.  Læs mere...

Tirsbjerg Plantage
Tirsbjerg Plantage er statsejet og forsynet med et netværk af velanlagte stier. Dette stisystem stammer fra omkring 1900, hvor området var et meget anvendt sted for folkemøder.  Læs mere...

Lønborg Hede
Lønborg Hede rummer flere forskellige vegetationstyper. De fugtigste områder ligger ved det uregulerede vandløb Styg Bæk.  Læs mere...

Hvide Sande
Fiskerihavn med ca. 3.000 indbyggere, ca. 200 hjemmehørende kuttere og omkring 100 joller.  Læs mere...

Sluserne i Hvide Sande
Afvandingsslusen regulerer ud- og indstrømningen mellem Ringkøbing Fjord og Vesterhavet og muliggjorde afvandingen af flere tusinde ha vådområder omkring de vestjyske fjorde og ådale.  Læs mere...

Hvide Sande Redningsbåd
Redningsbåden, Emile Robin, er bygget i 1989 på Nordsøværftet i Ringkøbing. Den er på 65 tons og har to 380 HK motorer; den er synkefri og selvrejsende.  Læs mere...

Fiskeriets Hus
Fiskeriets Hus er et museum med saltvandsakvarier og udstillinger om fiskeriet før og nu.  Læs mere...

Abelines Gaard
Abelines Gaard ligger smukt beliggende i Holmslands klitter. Den gamle gård, der er bygget i perioden 1854-1871, er en traditionel vestjysk klitgård.  Læs mere...

Haurvig Kirke
Kirken ligger ensomt på en lav klitbanke ud til fjorden. Den er bygget samtidig med Nr. Lyngvig Kirke i 1869.  Læs mere...

Havredningen ved Baunebjerg
Den store plane hedeslette syd for klitten med sømærket Baunebjerg Båke opstod, da havet under den store stormflod 4. februar 1825 brød ind over Holmsland Klits sydende.  Læs mere...

Nymindestrømmen med Poldene
Indtil midten af 1600-tallet havde Ringkøbing Fjord sit udløb ud for Skjern Å Dyb, dvs. mellem Skodbjerge og Sdr. Haurvig. På grund af sandflugten og kystnedbrydningen begyndte udløbet imidlertid at vandre sydpå  Læs mere...

Lyngvig Fyr og Klittens landskab
Lyngvig Fyr er bygget i 1906 på en 17 m høj klit. Fra tårnet, der er 36 m højt, sendes hvert 5. sekund et lysblink, der kan ses 50 km væk.  Læs mere...

Nørre Lyngvig og Klittens gårde
Kun den ene af de fire gamle gårde i Nr. Lyngvig er fredet. Det er usædvanligt, at fire gårde fra gammel tid ligger så tæt sammen,  Læs mere...

Søndervig
Ferieby med sommerhuse, hoteller, indkøbscenter og helårshuse.  Læs mere...

Fæstningsanlæg i Houvig
Ved Houvig ca. 4 km nord for Søndervig ligger et stort og solidt minde fra besættelsestiden 1940-45.  Læs mere...

Gammelsogn Kirke
Kirken ligger markant på toppen af den gamle strandvold ud mod Ringkøbing Fjord.  Læs mere...

Cykelstien Ringkøbing - Søndervig
Stien udgår fra Jagtvej, passerer forbi Gammelsogn Kirke og slutter ved rastepladsen før Søndervig.  Læs mere...

Thyborøn Fiskerihavn
Thyborøn Havn er stadig hjemsted for en af Danmarks største fiskerflåder.  Læs mere...

Thyborøn Fiskeauktion Center - Konsumcentret
I 2005 blev der indviet en ny fiskeauktionshal i Thyborøn  Læs mere...

Redningsskibet "Vestkysten"
Tre redningsskibe med navnet ”Vestkysten”  Læs mere...

Thyborøn Redningsbåd "Martha Lerche"
Martha Lerche var en af Redningsvæsnets velgørere og er i dag navnet på Thyborøns sødygtige redningsbåd.  Læs mere...

Ankeret fra Alexander Nevskij
Stort anker fra den strandede orlogsfregat ”Alexander Nevskij” pryder Thyborøn Havn  Læs mere...

Thyborønfæstningen
Lille udstilling om Thyborønfæstningen og ”Skildpaddespionen”  Læs mere...

Sneglehuset
Et hus ingen andre har mangen til!  Læs mere...

Flyvholm Redningsstation
Et lille museum om den første redningsstation på Vestkysten.  Læs mere...

Harboøre Kirke og kirkegård
Speciel altertavle og fællesgrave for omkomne på havet  Læs mere...

"Bølgen" i Vrist
En lokal kunstner udtrykker Vesterhavets kraft i granit  Læs mere...

Plet Enge og Sønderholme Enge
Strandenge med rigt fugle- og planteliv  Læs mere...

Bronzealderhøje på Engbjerg og Hygum Bakker
Sognenavnet Hygum betyder faktisk ”Bebyggelsen ved højene”  Læs mere...

Ringkøbing By
Ringkøbing er Vestjyllands gamle hovedstad. Byens opståen er arkæologisk sporet til midten af 1200-tallet og den omtales første gang omkring 1325  Læs mere...

Ringkøbing Torv
Torvepladsen indrammes på tre sider af store bygninger i to etager, mens sydsiden er præget af lave gamle huse.  Læs mere...

Ringkøbing Kirke
Kirkens alder er omdiskuteret, men den er sandsynligvis opført omkring år 1400.  Læs mere...

Ringkøbing Havn
Havnen bruges i dag af de mange fritidssejlere, men også af lokale fjordfiskere. Havnebassinet og molen blev først anlagt i 1904-05.  Læs mere...

Ringkøbing Banegård
Ringkøbing Banegård fra 1875 er tegnet af DSB’s arkitekt N.P.C. Holsøe. Banegården er fredet og har i 1991-92 gennemgået en større restaurering og indvendig modernisering.  Læs mere...

Ringkøbing Museum
Ringkøbing Museum er et gammelt købstadsmuseum, hvis største udstilling er om byens stolthed Mylius-Erichsen og hans Danmark-Ekspedition til Nordøstgrønland i 1906-08, der endte fatalt. Besøg også den flotte museumsbutik.  Læs mere...

Ringkøbing Fjord - Sorte Bakker - Bydiget
Fra Ringkøbing kan man både spadsere og cykle to km mod syd ud til Sorte Bakker og fortsætte videre mod Velling. Fra stien har man en flot udsigt over Ringkøbing Fjord.  Læs mere...

Hee Kirke
Kirkens granittårn er et af den romanske stils betydningsfulde bygningsværker med mange arkitekturdetaljer.  Læs mere...

I. C. Christensens Hus, Hee
I.C. Christensen er især kendt som arkitekten bag Systemskiftet i 1901. Som kulturminister gennemførte han en række kirkelove, bl.a. indførelsen af menighedsråd.  Læs mere...

Stadil Kirke
Kirken har en fascinerende beliggenhed ud til Stadil Fjord ved Tim Å's udløb, Fra den lille P-plads ved åen kan man gå på diget ud til fjorden.  Læs mere...

Skjern By
Skjern ligger ved mundingen af landets mest vandrige å. Det er en gammel by, der dog først for alvor voksede da den blev stationsby i slutningen af 1800-tallet.  Læs mere...

Skjern Kirke
Den romanske landsbykirke fra 1200-tallet blev som følge af stationsbyens kraftige vækst udvidet i 1915 med en tresidet tilbygning mod nord, øst og syd.  Læs mere...

Dommergården, Skjern
Tæt ved det gamle overfartssted over Skjern Å ligger den firlængede bindingsværksgård, egnens eneste bevarede, opført i 1804  Læs mere...

Skjern Vindmølle
Skjern Vindmølle blev opført som hollandsk mølle i Albæk, 6 km øst for Skjern. I 1882 blev den flyttet ind til den nye stationsby.  Læs mere...

Skjern Å Museet
På Skjern Å Museet kan du se alt om Nationalpark Skjern Å og dens historie.  Læs mere...

Kanonstillingen Stauning Batteri
I modsætning til de velkendte bunkers langs den jyske vestkyst ligger kanonstillingen i Stauning langt inde i landet. Kanonerne blev placeret her for at kunne forsvare indsejlingen gennem slusen i Hvide Sande  Læs mere...

Danmarks Flymuseum
Oplev det flyvende museum Det ”Flyvende” museum & Flyvevåbenmuseet  Læs mere...

Dejbjerg Præstegårdsmose og dejbjergvognene
I den nu udtørrede mose sydvest for Dejbjerg Kirke står en mindesten tæt ved det sted, hvor der i 1881 og 1883 blev fundet to pragtvogne fra jernalderen.  Læs mere...

Dejbjerg Kirke og historie
Kirkegården er omgivet af middelalderlige kampestensdiger og ved indgangene mod nord og øst ligger endnu de gamle færiste til at holde dyrene ude.  Læs mere...

Studefolde ved Dejbjerglund
Lidt øst for herregården Dejbjerglund ligger områdets største og bedst bevarede studefold  Læs mere...

Dejbjerg Hede og Kasper Hodde’s Høj
Smukt naturområde nord for Bundsbæk Mølle.På hedens nordlige del ligger 55 gravhøje fra bondestensalder og bronzealderen.  Læs mere...

Løvstrup Plantage
Disse store stenbyggede grave viser, at befolkningen omkring 4000 fKr. ved skiftet til agerbruget begyndte at bosætte sig i indlandet, hvor man i jægerstenalderen kun opholdt sig på kortere eller længere jagtekspeditioner.  Læs mere...

Bundsbæk Mølle
Oplev en gammel vandmølle og dens hyggelige omgivelser. Møllens historie kan føres tilbage til 1600-tallet, hvor vandkraften havde stor betydning.  Læs mere...

Bjørnemosen i Bundsbæk Naturpark
Bjørnemosen ligger i Bundsbæk Naturpark, og er et smukt, fredet naturområde ved Bundsbæk Mølle.  Læs mere...

Rakkerhuset
Rakkerhuset, hvis sidste beboere var Vestjyllands sidste rakkere Mette Muus og Niels Kvembjerg, er i dag en del af Ringkøbing-Skjern Museum.  Læs mere...

Troldebanken
Ved østsiden af Dejbjerg Plantage ligger et hedeareal på omkring 5 hektar med tydelige spor af jernaldermarker. Der er adgang fra Bundsbækvej ad en kort sti gennem plantagen.  Læs mere...

Kongshøjene
Ni større og mindre høje ligger markant placeret på en morænebakke, der gennemskæres af hovedvejen fra Skjern til Holstebro  Læs mere...

Finderup kirketomt
Middelalderlig kirke, nedlagt i 1300-tallet. Der står idag en mindesten, hvor kirken lå.  Læs mere...

Mindesten for Søren Kierkegaards slægtsgård
Tæt ved den velbevarede romanske kirke i Sædding står en mindesten for den verdensberømte filosof Søren Kierkegaard og hans familie  Læs mere...

Ejstrupsøerne
De gamle brunkulslejer i Ejstrup er omdannet til et herligt rekreativt område,  Læs mere...

Laksetrappen og Albæk Mose
Tæt ved Laksetrapperne ligger Albæk Mose, der blev fredet kort efter at afvandingen af Skjern Ådalen var afsluttet. Området består af mose med gamle tørvegrave, dels af tør hede ovenfor.  Læs mere...

Lundenæs Borgbanke og slot
Skjern Ådalens mest imponerende borganlæg udgøres af Lundenæs Voldsted, opbygget med hovedborg på 50 x 24 m, der hæver sig fire m over de omgivende enge.  Læs mere...

Pumpestation Nord
Pumpestationen er den største af de ialt 6 stationer, der blev bygget, da Skjern Å i 1960’erne blev reguleret og afvandet.  Læs mere...

Stauning Havn
De fleste folk i Stauning har tidligere ved siden af landbruget drevet fjordfiskeri på Stauning Fjord, som var det oprindelige navn for fjorden.  Læs mere...

Stauning Præstegård
Det er den ældste grundmurede bygning i området, bortset fra kirker og herregårde.  Læs mere...

Ringkøbing-Skjern Museum
Ikke et men 11 forskellige museer og besøgssteder i Ringkøbing-Skjern Kommune ved Ringkøbing Fjord.  Læs mere...

Vest Stadil Fjord og Stadil Fjord
Det flade dyrkede landskab og de to fjorde var oprindeligt en sammenhængende fjord med enkelte småøer.  Læs mere...

Husby Klit
Man får her et af de bedste indtryk af et urørt vestjysk klitlandskab, for der er næsten ingen sommerhuse, idet strækningen fra Sidselsbjerg i syd til Odbjerg i nord er fredet.  Læs mere...

Strandgaarden
Strandgaaden, der er bygget i 1875, er en af de bedst bevarede vestjyske klitgårde. I dag er det en del af Ringkøbing-Skjern Museum.  Læs mere...

Vedersø Kirke, præstegård og Kaj Munks grav
Kirken er især kendt for Kaj Munks grav, der ligger ved korgavlen. Kaj Munk var sognepræst i Vedersø fra 1924 til han 4. januar 1944 blev ført bort og skudt af Gestapo.  Læs mere...

Rejkær Sande
Flyvesandsklitter er bedst kendt fra kysten, men mange steder i Vestjylland ligger der også klitlandskaber inde i landet.  Læs mere...

Østersande
2 km nordøst for Thorsted ligger et af de flotteste indsandsområder. Der fører ikke offentlig vej til området, men det kan nås ad grusbelagte skovveje fra øst, syd og nord.  Læs mere...

Kvindhøje
Smukt beliggende med udsigt over Hover Ådal ligger i et fredet hedeområde højgruppen Kvindhøje.  Læs mere...

Muldbjerg Mølle
Vandkraften i Hover Å har været udnyttet langt tilbage i historisk tid af en række vandmøller. Den bedst kendte er Muldbjerg Mølle, som går tilbage til 1500-tallet.  Læs mere...

Muldhøje og Muldbjergmanden
Muldhøje er blandt de mest berømte findesteder fra Danmarks oldtid. Her fandt arkæologer fra Nationalmuseet i 1883 egekistegraven med Muldbjergmanden.  Læs mere...

Ølstrup Kirke
Lille romansk kirke med tårn fra 1949. To ting er usædvanlige ved kirken, nemlig et altermaleri af Emil Nolde og en stor høj på kirkegården.  Læs mere...

Ølstrup-dysserne
På et lille, fredet areal ved Langdyssevej knap 1 km øst for Ølstrup findes en ret usædvanlig samling gravhøje.  Læs mere...

Oldtidsagrene på Øster Lem Hede
Øster Lem Hede med højdedraget Kjelderbakke er et fredet hedeområde på 84 ha.  Læs mere...

Lem Stationsby
Først kom jernbanen og stationen i 1875, og samme år også kro og købmand. Året efter blev en vindmølle taget i brug, og de første håndværkere slog sig ned.  Læs mere...

Vindmølleparken i Velling Mærsk
I 1986 opstillede ca. 500 beboere på Ringkøbingegnen 35 moderne Vestas vindmøller i Velling Mærsk.  Læs mere...

Velling Kirke
Den anselige romanske kirke ligger tæt ved fjorden. Kirken har mange velbevarede kvaderstensdetaljer.  Læs mere...

Gavlmalerier
Gavlmalerierne i Brande blev påbegyndt i 1968 på initiativ af Midtjysk Kunstforening.  Læs mere...

Brande Elværk og Elværk Sø
Brande Elværk blev anlagt i 1910, som et af de første vekselstrømsværker i Midtjylland. Med dæmningen over Skjern Ådal hævede man vandstanden 4,2 meter.  Læs mere...

Kystcentret i Thyborøn
Et Natur- og oplevelsescenter på kanten af Vesterhavet  Læs mere...

M.E.S. Elværk og MES Sø
Anlægget er fortsat i drift, og den 5,6 meter høje dæmning er et besøg værd.  Læs mere...

Brandlund Mose
Arealet er 43 ha stort, og der er fine anlagte stier i det smukke naturområde.  Læs mere...

Bakkedraget Store Langkær
Store Langkær er et langstrakt og meget markant bakkedrag dannet under forrige istid.  Læs mere...

Uhre Mølle
Den fredede Uhre Mølle er opført engang i l843-44. Møllen er en af de meget få vindmøller, som både har stråtækte sider og møllehat.  Læs mere...

Skulpturstien
54 værker af billedhugger Torvald Westergaard 1901-1988  Læs mere...

Hornvarefabrikken
Hornvareproduktion med respekt for det gamle håndværk  Læs mere...

Møborg Kirke
En kirke med spændende gravsten  Læs mere...

Møborg Sandgrav
Naturskønt område ved en tidligere sandgrav  Læs mere...

Museet for Religiøs Kunst
Fokus på kunst med religiøst og eksistentielt udtryk  Læs mere...

Harboøre Tange
Fredede strandenge og rigt plante – og fugleliv  Læs mere...

Jyllandsakvariet
Tør du klappe en haj?  Læs mere...

Bodil Kaalund Samlingerne
Besøg Bodil Kaalund Samlingerne på Museet for Religiøs Kunst  Læs mere...

Stationsbyen Hjerm
Da andelsbevægelsen satte sit præg på Danmark, og gårdene begyndte at producere smør og bacon til det engelske marked...  Læs mere...

Skjern Vandtårn
Vandtårnet er opført 1874, da jernbanen kom til Vestjylland. Tårnet er den ældste bygning i stationsbyen Skjern. En nu forsvundet vindmølle på sporarealet sørgede for at pumpe vand op i tårnet, der blev fredet i 1981.  Læs mere...

Smedenes Hus
I Smedenes Hus er der udstilling om smedehåndværket og om smedeindustrien i Lem samt en præsentation af byens moderne fabrikker.  Læs mere...

Bork Vikingehavn
På Bork Vikingehavn får du en enestående mulighed for at opleve, hvordan livet har foregået i Danmark for 1000 år siden.  Læs mere...

Dejbjerg Jernalder
Mød jernalderfamilierne i deres landsby. Tag med på en rejse tilbage i tiden. Oplev jernalderlandsbyen, hvor der i juli/august er levende museum.  Læs mere...

Laurids Fahl - fiskerbåd
Med Ringkøbing-Skjern Museums fiskerbåd „Laurids Fahl" tager vi på fjorden, hvor vi haler en kasteruse og fisker med bundnet.  Læs mere...

Provstgaards Hus
Provstgaards Hus ligger tæt ved Pumpestation Nord i Skjern Å Dalen.  Læs mere...

Skjern Reberbane
Se et af landets få bevarede originale reberbaner. Her har man slået tov på samme måde, som man har gjort det i flere hundrede år.  Læs mere...

Søren Lykkes Hus
Gammelt trinbræt fra jernbanestrækningen mellem Tarm og Nørre Nebel (1913-1939). Den lokale gårdejer Søren Lykke købte trinbrættet i 1939 og flyttede det til Bork Havn, hvor han anvendte det som jagthytte.  Læs mere...

Abrahams Kilde
En kilde i Dejbjerg Hede Navnet på den kilde, hvori ifølge traditionen en rakker, Abraham Musen, skal være druknet. Stedet, der ligger i et hedeområde, er dermed knyttet til de mange rakker-lokaliteter i Dejbjerg-området.  Læs mere...

Bavnshøj
En gammel bavnehøj Hvor Drivvejen krydser A11, fører en sti til op til Bavnshøj. Bavnehøjen indgik i et varslingssystem, hvor man tændte bål på højen, når fjender truede området landværts eller søværts.  Læs mere...

Bjørnemose Mejeri
En rakkerkoloni i Bjørnemosen I den nordlige del af Bjørnemosen kan man endnu finde en brønd og nogle kålgårdsdiger, som stammer fra den rakkerkoloni, der lå på stedet i slutningen af 1800-tallet.  Læs mere...

Borris Hede
Stort hedeområde i Vestjylland Borris Hede. Tidligere var Vestjylland rig på hedearealer før opdyrkning og tilplantningen fandt sted.  Læs mere...

Brejning Egnsmuseum
Et egnsmuseum om Spjalds barndom. Brejning Egnsmuseum og Lokalhistorisk Arkiv.  Læs mere...

Bukkehus Fangekoloni
Her boede fangerne, der plantede Dejbjerg Plantage i straten af 1900-tallet.  Læs mere...

Bølling Kirke
En herredskirke fra middelalderen. Bølling kirke er et de steder, hvor der indenfor kirkegården ligger en gammel oldtidshøj, der efter størrelsen at dømme, er fra bronzealderen.  Læs mere...

Dalgas stenen
Dalgasstenen blev rejst i 1897. Stenen blev rejst på initiativ af Bølling - Nørre Herreds Landboforening.  Læs mere...

Damslund mergelgrave
Mergelgravene der blev til et flot anlæg. Damslund anlæg har et meget passende navn, da der er både damme og lunde.  Læs mere...

Danmarks Vindkrafthistoriske samling
Lær alt om vindkrafthistorien DVS arbejder for at bevare de sidste 150 års vindmøllehistorie fra de første gårdmøller til de møller, der startede den nye danske vindmølleindustri.  Læs mere...

Egelund
Mindelund for Carit Etlar og St. St. Blicher. På Sorte Kro-bakke etablerede Etatsråd Alfred Sørensen i begyndelsen af 1900-tallet en mindelund, hvori også indgår en kunstig sø.  Læs mere...

Egvad Kirke
En kirke midt i sognet. Kirken ligger ret ensomt, men er placeret nogenlunde midt i sognet.  Læs mere...

Finderup Vandmølletomt
Vandmøllen der brændte. I 1869 opførte Jørgen Finderup Christensen en korn- ,ben- ,og kartoffel-mølle her.  Læs mere...

Foersum Teglværk
Foersum Teglværk med fiskesø. I slutningen af 1800-tallet begyndte landsbyerne i Vestjylland at vokse. Der var derfor behov for sten, og en del mindre teglværker skød op rundt om i sognene.  Læs mere...

Galgebjerg i Lønborg
Galgebjerg i Lønborg - Her blev heksene brændt på bålet  Læs mere...

Gammel landevej ml. Ringkøbing og Skjern
Gl. landevej ml. Ringkøbing og Skjern. Den berygtede vej har ligget her i århundreder, og har været en del af en af de tre langsgående hovedfærdselsårer gennem Jylland.  Læs mere...

Halby kanonbatteri
Halby kanonbatteri er et minde om 2. verdenskrig I Halby opførte den tyske besættelsesmagt under 2. Verdenskrig 4 kanonstillinger som led i den såkaldte Atlantvold, der strakte sig fra den spanske grænse til Norge.  Læs mere...

Hanning Tingsted
Midt i Bølling Herred ligger denne høj, der tidligere blev brugt til tinghøj.  Læs mere...

Hoven Kvindehøjskole & Vestjysk Skolemuseum
Vestjysk Skolemuseum indeholder den gamle skolestue med al tilbehør og undervisningsmateriale om ”Den vestjyske skoleordning”, der fungerede i mange landsogne til engang midt i 1950’erne.  Læs mere...

Hulevejene i Brosbøl
Spor fra den gamle vestjyske hovedvej. Dybe hjulspor fra den gamle vestjyske hovedvej ses bevaret som dybe furer i en bakke tæt ved hovedvej A11, syd for Tarm.  Læs mere...

Kong Hans' hul
Hullet ved Skjern Å, der tog livet af Kong Hans i 1513.  Læs mere...

Kulgravene
Her er der fra 1951 til omkring 1959 blevet gravet efter brunkul.  Læs mere...

Lyne Kirke
Kirken ligger ud til den gamle vestjyske hærvej, og var oprindelig bygget som en trækirke.  Læs mere...

Lyne Gamle Elværk
Lyne Gamle Elværk skabte lys i det mørke Jylland  Læs mere...

Lønborggaard
En af de få bevarede, vestjyske herregårde. Lønborggaard har en fortid som middelalderlig bispegård under Ribe-bispen.  Læs mere...

Løvstrupgård
Løvstrupgård er opført i 1873. Børnehjem fra 1899 under navnet ”Heibergsgave”.  Læs mere...

Nærild Krat
Omkring Tarm Møllebæk findes der to adskilte egekrat på i alt 8 ha. Det ene ligger syd for Brosbølgård og det andet her ved Nærildgård.  Læs mere...

Overfartsstedet i Skjern
Hovedoverfartsstedet over Skjern Å. Lige siden oldtiden har Danmarks vestligste hovedvej krydset Skjern Å mellem Tarm og Skjern. Her blev der bygget bro allerede i 1105.  Læs mere...

Rækker Mølle
Rækker Mølle - Møllegården er en gård fra 1800-tallet.  Læs mere...

Røde Kro
Røde Kro er den sidste bevarede Studedriverkro på egnen.  Læs mere...

Sønder Vium Kirke
Kirken er en romansk landsbykirke. Den bestod oprindelig af skib og kor, bygget af granitkvadre.  Læs mere...

Skjernbrogård
Skjernbrogård er et gammelt brohus og værtshus for folk, der skulle passere Skjern å.  Læs mere...

Skaven Havn
Skaven Havn - Fiskerleje med sejlrende fra midten af 1900-tallet.  Læs mere...

Skodsbøl Station
I 1875 blev den sidste del af den jyske længdebane, Varde - Ringkjøbing strækningen, der bl.a. går igennem Skodsbøl, indviet.  Læs mere...

Skrumsager Herregård
Skrumsager Herregård - Herregården med den strenge herre.  Læs mere...

Sorte Kro
Kroen med det dårlige ry Frem til 1859 lå Sorte Kro ved den gamle landevej, som i dag indgår i Drivvejen.  Læs mere...

Spangen ved Ahlergård
Spangen ved Ahlergård - den eneste spang, der stadig er i funktion.  Læs mere...

Stauning Kirke
Stauning Kirke er efter vestjyske forhold en stor kirke. Måske hænger dette sammen med sognet store engarealer, som i gamle dag gjorde Stauning til et af Vestjyllands rige sogne.  Læs mere...

Sædding Kirke
Kirken er en meget velbevaret romansk landsbykirke fra middelalderen.  Læs mere...

Sønder Bork Kirke
Kirken er omgivet af jorddækkede diger med indgange mod nord, øst og syd. Tårnet fungerede som sømærke.  Læs mere...

Sønder Vium Mølle
Hvornår vandmøllen er bygget, vides ikke præcist, men den nævnes første gang i 1638. Møllen hørte til herregården Viumgård.  Læs mere...

Sønder Vium Tinghøje
Da det store Horne Herred blev delt og Nørre Horne herred skilt fra, fik dette sit nye tingsted ved disse to høje nordøst for Vium Kirke.  Læs mere...

Toldhuset ved Stauning
Når man i gamle dage skulle krydse Skjern Å, var der 3 overgangssteder at vælge imellem, Skjern Bro, færgen i Borris Krog eller vadestedet mellem Stauning og Lønborg tæt ved Toldhuset.  Læs mere...

Vedersø Egnsmuseum
Museet er indrettet i Vedersø gamle skole - en bygning, der skriver sin historie tilbage til første halvdel af 1800-tallet, og som husede skolestue og tjenestebolig for enelæreren.  Læs mere...

Videbæk Egnsmuseum
Museet er opbygget omkring Marinus Sørensens - også kaldet ”Marinus Post”s – enestående samling.  Læs mere...

Viumgård
Herregården Viumgård er første gang nævnt i 1579, da Thyge Kruse ejede den.  Læs mere...

Ådum By
Sognets navn nævnes første gang i en fortegnelse over Ribe Stifts kirker fra 1325. Dengang blev det stavet Oddum.  Læs mere...

Ådum Fattiggård
Gården har fra 1877 til 1898 været fattiggård for Ådum sogn.  Læs mere...

Ådum Kirke
Kirken er yderst usædvanlig, idet der udenfor kirkens skib står en smuk runesten, der sammen med en anden, nu forsvundet runesten blev fundet i kirkegårdsdiget.  Læs mere...

Ådum Købmandsgård
I 1865 købte Jens Jacobsen fra Hoven Mølle en gård på 50 tdr. land sydøst for Ådum kirke. Her startede han en købmandsforretning.  Læs mere...

Fousing Mejeriby
Da bønderne i Fousing grundlagde deres andelsmejeri i 1886, placerede de det i et centralt vejkryds.  Læs mere...

Mindelund for tyske flygtninge og soldater
Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det, men på en plæne nordøst for Struer Kirke findes et tankevækkende mindesmærke over krigens lidelser.  Læs mere...

Sarpsborgpigen
Siden den 26. september 1948 har Sarpsborgpigen stået på midtermolen på Holstebro-Struer Havn som nordmændenes tak for vestjysk fødevarehjælp i maj 1945.  Læs mere...

Gimsing kirke
Gimsing Kirke er en kullet middelalderkirke opført af granitkvadersten og forsynet med blytag.  Læs mere...

Ølby kirke
Kvaderstenskirke fra ca, 1200. Navn efter Sct, Nicolaus, de søfarendes helgen, p.gr.a. Kilen.  Læs mere...

Asp kirke
Kvaderstenskirke fra ca. 1200. Tårn fra 1919. Restaureret 1974/75.  Læs mere...

Fousing kirke
Lille smuk kvaderstenskirke fra ca, 1200 nær Klosterheden. Tårn fra 1783.  Læs mere...

Resen kirke
Resen Kirke ligger ved den gamle landevej mellem Holstebro og Oddesund færgested.  Læs mere...

Voldhøj kirke
Voldhøj Kirke, Parkallé Struer, er en trækirke bygget af Kirkefondet, Arkitekt Palle Rydahl Drost.  Læs mere...

Nørre Vosborg
Nr. Vosborg blev anlagt på sin nuværende plads i midten af 1500 tallet efter at en stormflod havde ødelagt den oprindelige borg.  Læs mere...

Ankerpark nr. 4, Thorsminde
4. PATENTANKER  Læs mere...

Ankerpark nr. 17 Thorsminde
17. TRÆSTOKANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.28 Thorsminde
28. PLOVANKER  Læs mere...

Ankerpark nr. 21 Thorsminde
21. PATENTANKER  Læs mere...

Ankerpark nr 5 Thorsminde
5. TRÆSTOKANKER  Læs mere...

Ankerpark nr 2 Thorsminde
2. TROTMANS ANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.6 Thorsminde
6. TRÆSTOKANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.7 Thorsminde
7. TRÆSTOKANKER  Læs mere...

Anker nr. 8 Thorsminde
8. TRÆSTOKANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.9 Thorsminde
9. TRÆSTOKANKER  Læs mere...

Ankerpark nr. 10 Thorsminde
10. TRÆSTOKANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.15 Thorsminde
15. TRÆSTOKANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.11 Thorsminde
11. JERNSTOKANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.12 Thorsminde
12. JERNSTOKANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.13 Thorsminde
13. VARPANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.16 Thorsminde
16. JERNSTOKANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.17 Thorsminde
17. TRÆSTOKANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.18 Thorsminde
18. SKÅLANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.19 Thorsminde
19. PORTERS ANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.22 Thorsminde
22. PATENTANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.3 Thorsminde
3. TRÆSTOKANKER  Læs mere...

Ankerpark nr. 1 Thorsminde
1. TRÆSTOKANKER FRA ”HMS ST. GEORGE”  Læs mere...

Ankerpark nr.32 Thorsminde
32. PATENTANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.33 Thorsminde
33. ”VIPPEANKER”  Læs mere...

Ankerpark nr.26 Thorsminde
26. PATENTANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.27 Thorsminde
27. PATENTANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.28 Thorsminde
28. PLOVANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.29 Thorsminde
29. PATENTANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.30 Thorsminde
30. PATENTANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.31
31. PATENTANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.34 Thorsminde
34. PATENTANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.35
35. KLODSANKER  Læs mere...

Ankerpark nr.36 Thorsminde
36. PLADEANKER  Læs mere...

Grisetå Odde
Grisetåodde vinkelfyr er opført i 1909.  Læs mere...

Struer Rådhus
Struer Rådhus  Læs mere...

Struerpigen
Struerpigen  Læs mere...

Kort / Karte / Map
Kort over "Digital Byrundtur Karte über die "Digitale Stadtrundfahrt" Map of the "Digital Citytrip"  Læs mere...

Pige der vasker sine fødder af Kees de Kat
Den lille bronzeskulptur er skabt af den hollandske kunstner Kees de Kat, og den er en gave til Struer fra en hollandsk ingeniør.  Læs mere...

Portrætbuste af forfatteren Johannes Buchholtz
Anker Hoffmann er kunstneren bag denne portrætbuste, som er rejst af beundrere og venner af forfatteren Johannes Buchholtz (1882 – 1940) en junidag i 1942.  Læs mere...

Bærebjælke
Skulpturen, der er opstillet i 1946, er på én gang et kunstværk og et historisk monument fra 2. Verdenskrig.  Læs mere...

Baunen af Jens Stobberup
Den rustikke skulptur af granitpiller er skabt af lærer og stenhugger Jens Stobberup samt kommunens vej- og parkafdeling o i 1993.  Læs mere...

De fem ben af Henry Wallin
Skulpturen,der er opstillet i 1995, har gennem årene skiftet farve op til flere gange.  Læs mere...

De tre hovedsten af Henrik Hadsund
De tre betonsøjler fra 1993 står lige ved indkørslen til Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter.  Læs mere...

Sneglen og søjlerne af Erik Heide
Erik Heides værk er opstillet i 2006, hvor seks mørke søjler omkredser fire rektangulære mørke bassiner med vand.  Læs mere...

Siddende på havemuren af Paul Cederdorff
Værket blev opstillet i 2011. De to bronzeskulpturer er placeret på en granitsokkel.  Læs mere...

The Lady af Paul M. Cederdorff
Den lille bronzeskulptur, opstillet i 2011, forestiller en kvinde, der sidder på et firkantet fundament. Hendes fødder forsvinder ind i fundamentet, og ligesom den klassiske skulptur Venus fra Milo mangler hun sine arme.  Læs mere...

Samspil af Karl Åge Riget
Karl Åge Riget benytter sig af geometriens grundformer – kvadrat, trekant og cirkel. Skulpturen skal via sin form være tydelig og præcis.  Læs mere...

Vandbærersken af Anker Hoffmann
Skulpturen blev på indvielsesdagen i 1931 døbt »Struerpigen«, og den var en gave fra Ny Carlsbergfondet.  Læs mere...

Vinger af Erik Heide
Erik Heide har skabt et samspil mellem det røde støbejern og den grå kolde granitsten.  Læs mere...

To småfugle og en rovfugl af Jens Stobberup
Bremdal Grundejerforening fejrede 50 års jubilæum i 1994, og det blev markeret ved at opstille et nyt kunstværk.  Læs mere...

To sten i granit af Valdemar Andersen
De to sten er prydet med stærke grundlæggende symboler fra kunst igennem tiden.  Læs mere...

Sejlene af Jens Stobberup
Tre lodrette master holder tre buede sejl af stål, der via deres form vidner om fremdrift. ”Struer er en by med vind i sejlene”, sagde borgmesteren ved værkets indvielse i 1996.  Læs mere...

Hvalros af Jens Stobberup
Det er en sjældenhed, at hvalrosser finder vej til Danmark. De flere 100 kg tunge dyr hører til på Grønland, Svalbard og Sibirien. Men trods dette faktum, skyllede en ganske levende hvalros op på stranden ved Nissum Fjord i 2010.  Læs mere...

Sarpsborgspigen af Kåre Orud
»Sarpsborgpigen« er en takkegave fra Struers norske venskabsby Sarpsborg. Værket er opstillet i 1948.  Læs mere...

Eye of the Shadow af Ingvar Cronhammar
Det ligner mest en rygende skorsten til et underjordisk laboratorium, men det er en skulptur, opstillet i 1991.  Læs mere...

Omfavnelsen af Erik Poulsen
Billedhuggeren Erik Poulsen fra Harboøre er skaberen af skulpturen »Omfavnelsen«, der blev opstillet i 1981.  Læs mere...

Folk og træer af Erik Heide
På Tegltorvet i byen ses Erik Heides skulptur ”Folk og Træer”.  Læs mere...

Vestjysk Sangkor af Paul M. Cederdorff
Skulpturen »Vestjysk Sangkor« blev indviet, da den nye musikskole blev indviet i 1998.  Læs mere...

Musikkens portal af Hans Felthaus
Skulpturen står foran hovedindgangen til musikskolen i Struer, og den er et forsøg på at udtrykke musik i granit.  Læs mere...

Karyatide af August Keil
I august 1966 blev skulpturen ”Karyatide” indviet i Urnehaven på Struer Kirkegård. Det var en gave fra Dansk Kunstfond i anledning af kirkens 75-års jubilæum.  Læs mere...

Skabelsens Port af Henrik Voldmester
Ved Struer Kirke er skulpturen »Skabelsens Port« opstillet i 1992. Det var en lidt forsinket fejring af Struer Kirkes 100-års jubilæum i 1991.  Læs mere...

Liv og vækst af Erik Smed
Da plejehjemmet Enggård Centeret fyldte fem år i 1998, blev det fejret med opstilling af en skulptur foran centeret.  Læs mere...

Struerstenene af Edgar Funch
I Struer står to skulpturer af Edgar Funch på Rådhustorvet. De er en gave til byen fra Sparekassen, der i 1971 fejrede sit 100 års jubilæum.  Læs mere...

Vækst af Sigrid Lütken
Skulpturen »Vækst«, der er opstillet i 1974, står lige dér, hvor Fiskergade munder ud i gågaden.  Læs mere...

Livets træ af Justas Michevicius
Kunstneren Justas Michevicius fra Litauen har udhugget »Livets træ« i rød granit.  Læs mere...

Struerprojektet af Thomas Bang og Ole Broager
I Struers hjerte står denne skulptur, der er sat sammen af mange forskellige elementer, der alle kendetegner Struer.  Læs mere...

Vestjyden af Henrik Busk Andersen
Bronzeskulpturen Vestjyden er en gave fra Aabybro-kunstneren Henrik Busk Andersen til Struer Kommune. Skulpturen er en hyldest til det gode forhold der findes mellem kunstneren og vestjyderne.  Læs mere...Søg igen